AKTUELNO

Samostalni sindikat GSP „Beograd“ kao najveći sindikat u komunalnom sistemu Srbije i sindikat SRZ GSP sa nevericom su reagovali na izjavu potpredsednika Narodne stranke Nikole Jovanovića – da gradska vlast u Beogradu favorizuje prvatne prevoznike u Beogradu?

"U cilju istine i upoznavanja građana Beograda, korisnika naših usluga saopštavamo sledeće: JKP GSP Beograd od 1. januara ove godine ima model ugovora prema kome prihod GSP-a zavisi od broja ostvarenih kilometara u saobraćaju, a ne od naplate prevoza. Novim modelom ugovora GSP ima definisanu cenu po kilometru kao što je imaju i privatnici, tako da nema govora o favorizovanju privatnih prevoznika u odnosu na GSP, tj. upravo je time ispravljen disbalans i sada je na tržištu tretman privatnih prevoznika i GSP-a po pitanju pređenih kilometara autobusa isti", navodi se u saopštenju.

Oni su istakli da je rukovodstvo grada Beograda podržalo Samostalni sindikat u inicijativi koja je pokrenuta u maju mesecu ove godine, a to je da se od strane Vlade Republike Srbije usvoji prošireno dejstvo Kolektivnog ugovora. Dodaju da je taj proces prošao i dobio saglasnost Socijalno-ekonomskog saveta i da će uskoro biti usvojen i od strane Vlade.

"To znači da će nestati nelojalna konkurencija koja je do sada postojala u korist privatnih preduzeća koja obavljaju komunalnu delatnost, u ovom slučaju privatnih prevoznika u Beogradu i da će se uslovi za poslovanje i troškovi poslovanja izjednačiti jer će Posebni Kolektivni ugovori potpisani sa lokalnim samoupravama važiti i za privatna preduzeća koja obavljaju komunalnu delatnost", stoji u saopštenju.

Kako navode, sve ovo je pokazatelj potpuno suprotnog od onog što je potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović izjavio – da gradska vlast u Beogradu favorizujeprivatne prevoznike u Beogradu.

"Mi predstavnici zaposlenih u JKP GSP Beograd jasno vidimo da Grad Beograd finansira kapitalne nabavke GSP, tako da je ove godine za nabavku vozila uložio 6.2 milijarde dinara, a sledeće planira preko 7 milijardi, mimo prihoda koji je GSP ostvario", stoji u saopštenju.

Kako navode, to znači da će za 2 godine Grad uložiti u kapital GSP-a oko 14 milijardi dinara, što je skoro 50 posto ukupne vrednosti preduzeća, što nikada nije urađeno za 127 godina postojanja GSP u tako kratkom periodu.

"Na taj način se GSP finansijski konsoliduje a ne uništava, kao što su to radili Jovanovićevi mentori dok su oni vodili Grad. Pomenućemo i to kada su nam gospodin Jovanović i ekipa pre skoro deceniju nasilno oteli prodaju i kontrolu karata i 150 zaposlenih nasilno istreali iz GSP-a to još uvek dobro pamtimo", navode.

U saopštenju navode da je stav našeg sindikata da se naplata prevoza vrati GSP-u, ali to je tema o kojoj ćemo tek razgovarati, o kojoj odlučuje Osnivač i dodaju da ne sumnjaju da će doneti odluku u najboljem interesu građana Beograda i GSP-a.

#Beograd

#GSP

#prevoz

'