AKTUELNO

Predsednik GO Grocka je pokazao veliko razumevanje i sagledao sve aspekte planiranih radova, te je ovim povodom radna delegacija izašla na teren.

Predsednik opštine Grocka Dragan Pantelić održao je radni sastanak sa direktorkom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Oliverom Vučković sa saradnicima – pomoćnicom Marinom Pantelić i rukovodiocem Sašom Mihajlov. Sastanku je prisustvovala i direktorka Centra za kulturu Grocka Zorica Atić.

Tema sastanka u opštini Grocka bili su neposredni i operativni koraci ka realizaciji projekata obnove vrednih kulturnih dobara, i to Kasno rimske grobnice u Brestoviku, kulturnog dobra iz doba antike od velikog značaja za našu zemlju, kao i Vlajkovićeve kuće u Grockoj, kulturnog dobra iz oblasti narodnog graditeljstva.

Foto: Foto/GO Grocka

Prema rečima direktorke gradskog Zavoda, proteklih godina je Grocka prepoznata kao vredna kulturna i turistička destinacija, a realizacijom planiranog bi se učinio važan korak ka očuvanju i kulturno-turističkoj promociji vredne kulturne baštine, značajne ne samo za lokalnu sredinu već i šire.

Foto: Foto/GO Grocka

Predsednik GO Grocka je pokazao veliko razumevanje i sagledao sve aspekte planiranih radova, te je ovim povodom radna delegacija izašla na teren i posetila Kasno rimsku grobnicu u Brestoviku, gde je u planu sanacija i obnova spomenika kulture, zatim obnova i konzervacija fresko-slikarstva, i potom uređenje prilaznog prostora.

Foto: Foto/GO Grocka

Nakon obilaska, predsednik Opštine je uputio smernice i izrazio punu podršku daljim koracima i fazama rada na pripremi terena, u kojima je ključni i neposredni partner opština Grocka, a bez kojih realizacija obnove i revitalizacije ove dragocene kulturne baštine nije moguća.

Projekti i planovi sanacije i obnove su u prethodnom periodu sprovedeni od strane stručnih službi Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Arheološkog instituta, gde je u ime opštine Grocka, svoga osnivača, Centar za kulturu Grocka koordinirao komunikaciju i pružao podršku stručnim timovima.

Foto: Foto/GO Grocka

*Kasno rimska grobnica u Brestoviku, kulturno dobro od velikog značaja za RS

Sem po živopisnim pejzažima pod voćnjacima i vinogradima, Brestovik je čuven po Kasno-rimskoj grobnici iz III veka, jednom od najdragocenijih spomenika u Srbiji iz antičkog perioda, očuvanoj u toj meri da u nju može da se uđe. Nalazi se neposredno ispod hrišćanskog groblja. I dan-danas se u njoj mogu videti freske, a prilikom iskopavanja 1895. godine su pronađene kamene skulpture i tri zidane grobne konstrukcije. Pripadala je vlastelinskoj rimskoj porodici koja je u III veku na terenu Brestovika imala imanje sa vilom rustikom. Grobnica se povezuje i sa imenima velikohrišćanskih mučenika, prema verovanju da su u njoj sahranjene mošti svetitelja Ermila i Statonika. Kasno-rimska grobnica ima status kulturnog dobra od velikog značaja za Republiku Srbiju.

Foto: Foto/GO Grocka

Foto: Foto/GO Grocka

* Spomenik kulture Vlajkovićeva kuća

Jedan od reprezentativnih primera narodnog graditeljstva grada Beograda, objekat je podignut početkom 19. veka kao prostrana varoška kuća sa doksatom za kapetana Gročanske nahije Dimitrija Golubovića. Svojim arhitektonskim i etnografskim obeležjima, pripada grupi gročanskih varoških kuća koje predstavljaju najveći domet građevinske, stambene i likovne kulture u našoj narodnoj arhitekturi. Zidana je tradicionalnim materijalima, u bondručnoj konstrukciji sa ispunom od čatme i pokrivena ćeramidnim krovom, raspolaže sa više prostorija, karakterističnim doksatom i prostranom okućnicom, a od 1966. godine ima status kulturnog dobra Republike Srbije.

Foto: Foto/GO Grocka

Foto: Foto/GO Grocka

#Grocka