AKTUELNO

Građevinski inspektor Sekretarijata za inspekcijske poslove je tokom jučerašnjeg dana izvršio nadzor nad izvođenjem građevinskih radova u Ulici Rada Kondića br. 12 u Beogradu, na katastarskoj parceli br. 1490 KO Mali Mokri Lug.

Tom prilikom je konstatovano da investitor N. S. izvodi građevinske radove uz postojeći objekat, bez pribavljene građevinske dozvole i potvrde o prijavi radova. Na osnovu utvrđenog, građevinski inspektor doneo je rešenje o zatvaranju gradilišta, što je izvršeno istog dana postavljanjem posebne trake znaka „zatvoreno gradilište” i pribijanjem rešenja na objekat.

Foto: Beograd.rs

Po uručenju navedenog zapisnika investitoru i proteku zakonskog roka za izjašnjenje, građevinski inspektor će preduzeti dalje mere iz svoje nadležnosti.

Foto: Beograd.rs

Postupak pred ovim sekretarijatom je i dalje u toku, navedeno je u saopštenju.

#Mali Mokri Lug

#građevinska inspekcija