AKTUELNO

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je u toku konkurs za upis 200 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno - spasilačkih jedinica na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 9. aprilom ove godine.

Pravo učešća na konkursu ima osobe koje su državljani Srbije, da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, da nemaju manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa, te da imaju završenu srednju školu.

Zainteresovane osobe ne mogu da imaju bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, treba da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “C” kategorije i da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti.

Pravo učešća imaju i osobe koje poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije, a nije položilo vozački ispit “C” kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Tekst i bliži uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs, saopšteno je iz MUP-a.

#Konkurs

#MUP Republike Srbije

#Vatrogasci

'