AKTUELNO

Kroz izmene Zakona o autorskim i srodnim pravima, glumci u Srbiji su prvi put dobili pravo na naknadu od emitera za prikazivanja njihovih dela.

Na precizniji načinu su uređena prava autora softvera, a prava interpretatora i proizvođača fonograma produžena su sa 50 na 70 godina, rekao je za Pink direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić.

Vladimir Marić rekao je da je pored ovog Zakona o autorskim i srodnim pravima Narodna skupština usvojila i Zakon o patentima i Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, te da su na precizniji način zaštićena sporna pitanja softvera, kao i da će glumci po prvi put u istoriji intelektualne svojine dobiti prava na naknadu od kablovskih reemitera, kao i od onih koji javno saopštavaju njihove interpretacije:

- Ovo je značajan korak u pravcu zatvaranja Poglavlja sedam Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, koje smo otvorili 27. juna 2017. godine – objasnio je on i dodao kako je Evropska komisija ove oblasti označila kao najbitnije.

Foto: TvPink Printscreen

Kako je on objasnio, mi prvenstveno modernizujemo naš pravni sistem, i to što usklađujemo naše zakone sa evropskim, ne znači da oni nisu u skladu sa našim interesima. Objansio je da se propisi ne donose radi propisa, već zato što ti propisi bolje štite interese naših kreativnih ljudi i građana.

- Sa jedne strane zaposleni koji je kreativan pa je pronašao pronalazak, a sa druge strane poslodavac koji je uložio sredstva, materijale, novac, vreme u stvaranju pronalaska, naš zakonodavac sada uspostavlja jedan pravičan balans, da se strane dogovore o načinu kako će taj pronalazak da bude zaštićen, a ako dogovor ne bude postignut onda se interesi poslodavca moraju štititi na adekvatan način - kaže Marić.

Prema njegovim rečima, Evropska unije svake dve godine menja svoja zakonodavstva iz ovih oblasti kako bi mogla adekvatno da spreči zloupotrebu autorskih prava

- Ako mi ne bismo imali modernizovane propise, mi ne bismo znali kako da sprečimo zloupotrebe i malverzacije. Upravo zbog toga je važno da se propisi iz intelektualne svojine prilagođavaju novim oblicima iskorišćavanja autorskih dela – rekao je Marić, i objasnio da ih mi upravo zato i menjamo, a ne zbog Evropske unije.

#EU

#Sporazum

'