AKTUELNO

Ovo je svetac kog se Srbi oduvek plaše.

Todorova subota posvećena je velikomučeniku Teodoru Tironu. Današnji dan je uspomena na njegovo javljanje Episkopu Evdoksiju.

Ovo je prva subota Vaskršnjeg posta pa prema tome pokretan praznik koji spada uz Vaskršnji ciklus praznovanja.

Običaji u narodu

U takovskom kraju se veruje da Teodor leči od padavice. Seljaci u to vreme odlaze u obližnje manastire sa bolesnima, pale sveće i mole se Svetom Teodoru za zdravlje. Todorova subota u Popovom polju zove se Todorica.

Roditelji šalju decu na pričešće, a mnogi ovog sveca slave kao zaštitnika goveda. Kuvaju kukuruz, mese kolač koji se deli kozama, ovcama.

U Vojvodini se veruje da noću u oči svetog Todora jašu povorke belih konja.

Iz tog razloga danas, prema verovanjima, ne valja uprezati konje, već samo jahati.

Ovog dana u selima istočne Srbije priprema se žito, odnosno, koljivo, kao za svaku slavu. Pravi se i kolač na kome se obavezno nalaze ukrasi u obliku konja ili potkovice.

#Post

#Praznik

#Svetac

'