AKTUELNO

Tekstovi svih obaveznih uputstava u celosti mogu se naći na Internet prezentaciji Republičkog javnog tužilaštva.

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac naložila je svim javnim tužilaštvima u Srbiji da hitno postupaju prema okrivljenima za krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije, imajući u vidu odluke o kućnoj izolaciji nadležnih organa Ministarstva zdravlja zbog pandemije korona virusa.

Takođe je naložila hitno postupanje u predmetima protiv okrivljenih za širenje lažnih vesti, odnosno krivično delo Izazivanje panike i nereda.

Obaveznim uputstvom Dolovac je sugerisala da se organizuje rad bez odlaganja sa striktnom primenom zakona u predmetima koji ne trpe odlaganja i u kojima je potrebno preduzimanje hitnih mera propisanih posebnim zakonima, zatim u predmetima pojačane društvene opasnosti, u pritvorskim predmetima i u predmetima u kojima je preduzimanje radnji vezano za rok.

U saopštenju iz RJT navodi se da je javnim tužilaštvima naše zemlje donošenjem ovih opštih obaveznih uputstava naložena takva organizacija rada i postupanja kojima se mora obezbediti optimalna reakcija organa krivičnog gonjenja na situaciju na teritoriji mesne i stvarne nadlešnosti javnog tužilaštva.

Republičko javno tužilaštvo poručuje da će nastaviti sa pažljivim praćenjem nivoa javne bezbednosti i suzbijanja svih oblika kriminaliteta, a posebno onih kojima se ugrožava zdravlje i bezbednost građana Republike Srbije.

Tekstovi svih obaveznih uputstava u celosti mogu se naći na Internet prezentaciji Republičkog javnog tužilaštva na adresi www.rjt.gov.rs

#Zagorka Dolovac

#koronavirus

'