AKTUELNO

Ambasada Francuske u Beogradu saopštila je da, zbog pogoršane epidemiološke situacije u našoj zemlji, putnicima iz Srbije do daljnjeg nije dozvoljen ulazak u Francusku.

Ta odluka doneta je na osnovu preporuka Saveta Evropske unije od 16. jula, navodi se u saopštenju.

Osobe koje su izuzete od zabrane su francuski državljani, kao i njihovi supružnici i deca, državljani Evropske unije i Andore, Velike Britanije, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, Švajcarske, San Marina i Vatikana, koji imaju glavno prebivalište u Francuskoj ili putuju, u tranzitu kroz Francusku, u zemlja čiji su državljani ili u njoj imaju prebivalište, kao i supružnici i deca, državljani treće zemlje (uključujući Srbiju) koji imaju francuske ili evropske dozvole boravka ili vize sa prebivalištem u Francuskoj ili koji, u tranzitu kroz Francusku, putuju u zemlju Evropske unije u kojoj imaju prebivalište, državljani treće zemlje koji su u tranzitu na manje od 24 sata u međunarodnoj zoni kako bi stigli u svoju zemlju porekla i mogu da predoče putnu ispravu te zemlje, osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava, kao i međunarodnih organizacija sa sedištem ili kancelarijom u Francuskoj, kao i supružnici i deca.

Takođe, u Francusku mogu da uđu i strani zdravstveni radnici koji doprinose borbi protiv Covid-19, strano osoblje koje obavlja putničke i kargo letove ili putuju kao putnici do svoje baze, strani državljani koji obavljaju međunarodni prevoz robe i strani mornari koji osiguravaju međunarodni prevoz robe ili rad na ribarskim brodovima, navedeno je na sajtu Amabsade Francuske u Beogradu.

#Francuska

#koronavirus