AKTUELNO

Resorno Ministarstvo je, u saradnji sa drugim relevantnim akterima, aktivno uključeno na zaštiti dece i porodice od svih oblika nasilja, istakla je ministarka.

„Zaštita prava dece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja predstavlja jedan od prioriteta politike Republike Srbije, u skladu sa usvojenim principom ,,nulte tolerancije’’ na nasilje“, rekla je ministarka prof. dr Darija Kisić Tepavčević na onlajn konferenciji UNICEF-a održanoj povodom predstavljanja Istraživanja o znanjima, stavovima i praksama vaspitne discipline nad decom kod kuće koje je realizovano u saradnji sa Institutom za psihologiju i Institutom za mentalno zdravlje.

Ministarka prof. dr Kisić Tepavčević je navela da će pomenuto istraživanje sigurno biti značajan oslonac nadležnim organima i drugim relevantnim subjektima u daljem radu na zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, ali i podršci roditeljima i unapređenju njihovih vaspitnih kompetencija, što za rezultat treba da ima unapređenje načina vaspitavanja dece, zaštitu dece od neadekvatnih vaspitnih metoda i njihov pravilan razvoj i kvalitetniji život u porodici i društvu.

Foto: minrzs.gov.rs

Kako je ministarka rekla resorno Ministarstvo je u skladu sa svojim delokrugom rada i nadležnostima iz oblasti socijalne zaštite, u saradnji sa drugim relevantnim akterima, aktivno uključeno na zaštiti dece i porodice od svih oblika nasilja.

Ministarstvo u okviru svojih nadležnosti obezbeđuje funkcionisanje ustanova na republičkom nivou koje pružaju usluge socijalne zaštite za decu i mlade i funkcionisanje porodičnog smeštaja za decu i mlade.

„Srbija je jedna od zemalja sa najnižom stopom dece na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite u Evropi, jer je 90% dece bez roditeljskog staranja smešteno u hraniteljske porodice, a svega oko 10% u institucije (domove za decu) i radi se uglavnom o deci sa smetnjama u razvoju, čije je zdravstveno stanje takvo da im institucija pruža bolju negu“, navela je Kisić Tepavčević.

Foto: minrzs.gov.rs

Kako je ministarka istakla, imajući u vidu rasprostranjenost pojave nasilja nad decom i potrebu da se unapredi zaštita dece od nasilja, Ministarstvo je u saradnji i uz podršku UNICEF-a izradilo Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, koju je donela Vlada Republike Srbije 2020. godine.

„Vizija Strategije je da sva deca u Srbiji odrastaju u bezbednom i podsticajnom okruženju u kome se u potpunosti poštuje pravo deteta na zaštitu od svih vidova nasilja”, zaključila je Kisić Tepavčević.

#prof. dr Darija Kisić Tepavčević