AKTUELNO

Građani koji imaju ličnu kartu sa čipom moći će da elektronski promene podatke o adresi prebivališta bez menjanja lične karte dok građani koji poseduju ličnu kartu bez čipa, a promenili su adresu prebivališta, imaju obavezu da izmene taj podatak i podnesu zahtev za izdavanje novog dokumenta.

Objašnjavajući najnovije izmene Zakona o ličnoj karti, koje je juče usvojila Skupština Srbije, šef odseka za lične karte Uprave za javne poslove Dubravka Jovanović kaže da je zabunu kod građana izazvala izmena i dopuna člana 7 koji se odnosi na sadržinu obrasca lične karte, odnosno na dodavanje podatka o adresi prebivališta.

- Taj podatak je bitna komponenta obrasca lične karte jer se na osnovu adrese prebivališta određuje nadležnost drugih državnih organa, kao i samog MUP-a, u postupanju u raznim postupcima - rekla je Jovanović.

Pojasnila je da je građanin, koji ne živi na adresi koju je prijavio prilikom izdavanja lične karte, u obavezi da prijavi promenu prebivališta, ali da ne mora da menja ličnu kartu ukoliko je sa čipom.

- U tom slučaju se promena prebivališta sprovodi kroz čip, ali ako je reč o nečipovanoj ličnoj karti, na čijem obrascu je vidljiv podatak o prebavilštu, podnosi se zahtev za izdavanje nove lične karte - navela je Jovanović.

Dodala da je ta izmena uvedena u cilju ažuriranih evidencija, ali i da se onemogući korišćenje lične karte sa netačnom adresom prebivališta u pravnom prometu.

Govoreći o podnošenju zahteva za izdavanje ličnih dokumenata, Jovanović je rekla da se elektronski mogu podneti zahtevi za izdavanje uverenja o nekažnjavanju i kažnjavanju, prijavi boravka stranca i promeni vozačke dozvole.

Kad je reč o ličnim kartama i pasošima, potrebno je fizičko prisustvo jer se, kako je objasnila, tom prilikom utvrđuje identitet lica koje podnosi zahtev i uzimaju se biometrijski podaci kao što su otisak prsta, digitalan potpis i fotografija.

Naglasila je da cene taksi za izdavanje ličnih dokumenata ostaju iste, ali da će građani biti oslobođeni plaćanje takse od 789 dinara za proglašenje nevažeće lične karte jer će ubuduće to biti objavljeno na sajtu MUP-a umesto u Službenom glasniku.

Jovanović je kazala da je povećan broj zahteva za izdavanje pasoša i podsetila da elektronski mogu da se zakažu termini za podnošenje zahteva i da elektronski plate takse.

Navela je da je produženo radno vreme u Policijskoj upravi za Grad Beograd u Ljermontovljevoj subotom i uveden rad nedeljom u Policijskoj stanici Novi Beograd i Policijskoj upravi u Novom Sadu.

#Lična karta

#nova lična karta

#promena