AKTUELNO

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije najoštrije osuđuje objavu i neistinite tvrdnje iznesene u tekstu na naslovnoj i 11-oj strani dnevnog lista Danas naslovljenog „Kineska i ruska vakcina bez dozvole za upotrebu“ od 03.06.2021.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije najoštrije osuđuje objavu i neistinite tvrdnje iznesene u tekstu na naslovnoj i 11-oj strani dnevnog lista Danas naslovljenog „Kineska i ruska vakcina bez dozvole za upotrebu“ od 03.06.2021.

Naime, i vakcina Vero Cell proizvođača Sinopharm odnosno Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd., kao i vakcina Gam-COVID-VaC odnosno Sputnik V proizvođača SDBU Nacionalni istraživački centar epidemiologije i mikrobiologije „počasni akademik N. F. Gamaleja“ Ministarstva zdravlja Ruske Federacije imaju neophodne dozvole kako bi mogle da se nađu u prometu u Republici Srbiji i ove informacije su javno dostupne na internet stranici Agencije.

Te dozvole, kao i sertifikati laboratorijske analize svake uvezene serije koje izdaje Agencija su potvrda kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti ovih vakcina. U tom pogledu su u potpunosti ispraćene kako sve zakonski definisane procedure, inače harmonizovane sa pravnim tekovinama EU, ali i najviši mogući stručni standardi koje Agencija poštuje u svom radu. Nijedan lek, pa ni vakcine protiv COVID-19 ne mogu da se nađu na tržištu Srbije a kamoli da budu primenjene kod pacijenata bez odgovarajuće dozvole Agencije i tako je učinjeno i u ovom slučaju.

Iako se u samom tekstu na strani 11 priznaje, mada i to samo na jednom mestu, kako navedene vakcine ipak imaju uvozne dozvole Agencije, vrlo tendenciozno ta činjenica nije istaknuta na naslovnoj strani lista Danas. Već se, naprotiv, očigledno namerno izaziva sumnja u legitimnost primene vakcina Sinopharm Vero Cell, odnosno Gam-COVID-VaC/Sputnik V u masovnoj imunizaciji građana Srbije. Štaviše, sam termin „dozvola za upotrebu“ koji se više puta pominje od prve do 11. strane Danasa, nije niti stručan niti pravno prepoznat u našoj zemlji, pa čak ni kolokvijalan, i samo dovodi u zabunu, ali i otvara prostor za pogrešna tumačenja činjenica koje su inače jasne.

Najprostije moguće, i vakcina Sinopharm Vero Cell, i Gam-COVID-VaC/Sputnik V imaju potrebne dozvole kako bi mogle da se primene u Republici Srbiji i to je istina koju list Danas pokušava da ili ignoriše ili preoblikuje u nešto što odgovara njihovoj agendi.

Uopšte se ovom prilikom u Danasu iznosi niz nepravilnih i nepotpunih informacija koje ukazuju kako na nestručnost novinara i sagovornika, ali možda i nameru da se sve istine vezano za proces izdavanja dozvola za vakcine na razne načine ospore ili unize. Na primer, i na naslovnici i u pratećem tekstu se ističe se kako vakcine proizvođača Pfizer odnosno Astra Zeneca imaju privremene dozvole u Srbiji, dok one u stvari imaju i uslovne dozvole za koje je neophodan zahtevniji proces procene, i tako dalje.

Naglašavamo da se uopšteno gledano, regulatorni postupci koji su sprovedeni i dozvole koje su izdate u Republici Srbiji, ni u čemu ne razlikuju od drugih država, uključujući i najrazvijenije zemlje planete. A povod ovog saopštenja je eklatantan primer delovanja medija koji ne prepoznaju realnosti pandemijskog sveta ali pokazuju i nerazumnost pa i možda i zlu nameru. Jer, dok nadležni organi kako u Srbiji tako i svugde u svetu ulažu maksimalne napore kako bi zaštitili svoje građane, poštujući sve principe visokog kvaliteta rada ali i prepoznajući neophodnost blagovremenog rešavanja postupaka kako bi se što je pre moguće vakcine učinile dostupnim, životi spasili i pandemija zaustavila - istovremeno doživljavaju nepoštovanje i devalvaciju tog truda.

Posebno zabrinjava da se sve ovo čini upravo u ključnim danima borbe protiv pandemije SARS-CoV-2 virusa, kada se ulažu ogromni napori i resursi kako zdravstvenog sistema ali pre svega naše države uopšte da se izgradi poverenje kod još uvek nevakcinisanih građana koji i inače pokazuju strah i otpor prema vakcinama.

Smatramo da je ovakvo ponašanje medija pre svega neodgovorno ali i izuzetno opasno, i može ugroziti kako proces imunizacije protiv koronavirusa, ali u konačnom sledu koštati zdravlja pa i života pojedine građane Republike Srbije.

Autor:

#agencija za lekove