AKTUELNO

Dan tugovanja za više od 1.700 poginulih i nestalih u kojoj je proterano sa vekovnih ognjišta sa teritorije Republike Hrvatske pod zaštitom UN više od 200.000 Srba. To je jedan od najtežih i najtužnijih dana za srpski narod, dan za sećanje, za parastose i pomene, za paljenje sveća i tugovanje za više od 1.700 poginulih i nestalih, od kojih se za 770 ni dan danas ne zna gde im je grob.

Građanski rat 90-tih godina prošlog veka na prostoru nekadašnje Jugoslavije doveo je do egzodusa velikog broja izbeglica u Republiku Srbiju. Utočište, sigurnost i novi život u Srbiji potražilo je blizu 618.000 Srba iz Hrtavske i BiH, a nakon bombardovanja 1999. i više od 200.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije, saopštio je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije.

I posle četvrt veka, ostala su nerešena brojna pitanja: još uvek nije obnovljena uništena srpska imovina, nije vraćeno oduzeto poljoprivredno zemljište srpskim vlasnicima, Republika Hrvatska nije sprovela Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina kojim se Srbima garantuje proporcionalna zastupljenost i zapošljavanje u organima državne uprave, policiji, pravosuđu i drugim javnim institucijama, a jedno od važnih nerešenih pitanja su i dospele a neisplaćene penzije.

Srpsko narodno vijeće u Hrvatskoj svake godine, nažalost, beleži povećanje broja slučajeva govora mržnje i nasilja na osnovu etničke pripadnosti, kao i povećan broj oštećivanja sakralnih objekata i srpske imovine. Komesarijat za izbeglice i migracije kontinuirano radi kako na stambenom zbrinjavanju tako i ekonomskom osnaživanju izbeglica i interno raseljenih lica. U doba najvećeg priliva izbeglica 60.000 ljudi bilo je smešteno u 700 kolektivnih centara, koji su svi osim jednog zatvoreni. Iz budžeta Republike Srbije i obezbeđenih donatorskih sredstava stambeno je zbrinuto 24.481 porodica (dodelom 4.374 seoska domaćinstva, 13.731 paketa građevinskog materijal, 643 montažne kuće, dodelom 5733 stambenih jedinica, a ekonomski osnaženo je 21.905 porodica.

Od toga kroz Regionalni stambveni program, koji je u punom zamahu, do sada je krov nad glavom obezbedio blizu 5.825 porodica, završene su zgrade u 36 lokalnih samouprava a gradilišta su otvorena u još 20 opština i gradova. Useljen je 1.941 stan, dedeljeno 2.004 paketa građevinskog materijala, izgrađeno 305 montažnih kuća i kupljena 1. 575 seoska domaćinstva za izbveglice iz BiH i Hrvatske. Kroz pregovore sa donatorima i partnerima na ovom Programu, Komesarijat je obezbedio sredstva za dodatnih 1.900 stambenih rešenja za izbeglice.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije zahvaljuje se svim donatorima i međunarodnim organizacijama na dodeljenim sredstvima za rešavanje stambenih potreba izbeglica, ali napominjemo da se ne smeju zaboraviti nerešena otvorena pitanja koja otežavaju postizanje trajnih rešenja za izbegličku populaciju, kao i stambene potrebe i nerešena druga pitanja za više od 200.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije.

Pomen žrtvama biće održan 5. avgusta 2021. u 11 sati u Crkvi svetog Marka u Beogradu kao i u mnogim mestima širom Srbije.