AKTUELNO

Reka Jadar, u gornjem toku, od Krivajice prema Zavlaci i Osečini, napunila je i prepunila korito.

Na nekim mestima voda je izašla iz korita na obližnje njive.

Neprestana kiša puni korito, koje postaje tesno.

#Poplave