AKTUELNO

U našu zemlju stiže 2.805 tona mazuta, a energent će se dovoziti baržama i vozovima.

Tanker "rubikon 55" isplovio je ka Konstanci (Rumunija).

Autor: