AKTUELNO

RFZO je prošlog meseca uputio poziv na kućnu adresu pacijentima sa liste čekanja, ovofmljene na osnovu podataka dobijenih od zdravstvenih ustanova.

Republički fond za zdravstveno osiguranje poziva osiguranike sa liste čekanja za ugradnju endoproteze kuka i kolena, kojima je upućen dopis, da se do 1. juna 2023. godine izjasne da li žele da budu preusmereni u zdravstvenu ustanovu u kojoj operacija može da se obavi u najkraćem roku.

RFZO je prošlog meseca uputio poziv na kućnu adresu pacijentima koji najduže čekaju na ortopedske operacije da, ukoliko žele, daju saglasnost da budu upućeni u drugu državnu bolnicu na teritoriji Srbije gde bi bili operisani u najkraćem roku, podsećaju u saopštenju iz te ustanove.

Popunjen i potpisan upitnik pacijenti treba da dostave Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje poštom ili skenirano elektronskom poštom na imejl adresu: public@rfzo.rs.

Poziv je upućen osiguranicima sa liste čekanja za ortopedske intervencije koju je RFZO formirao na osnovu podataka dobijenih od zdravstvenih ustanova.

#RFZO

#pacijenti