AKTUELNO

Ministarka pravde Nela Kuburović je izjavila danas da promena naziva Vrhovnog kasacionog suda u Vrhovni sud Srbije, što predviđa nacrt izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, ne znači da će doći do reizbora sudija.

Ministarka Nela Kuburović je potvrdila da taj nacrt izmena predviđa da se iz članstva najvišeg sudijskog organa - Visokog saveta sudstva isključuju predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, kao i da se ukida izbor na trogodišnji mandat sudija i tužilaca.

U pitanju je nacrt izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, objavljen na sajtu Ministarstva pravde radi javne rasprave, koja će u ovoj fazi trajati do 8. marta.

Među najvažnijim je da sudije i tužioce više ne bira Narodna skupština. U sastavu VSS takođe više neće biti član skupštinskog odbora za pravosuđe, kao ni ministar pravde.

- Jedina nadležnost Narodne skupštine postoji u procesu izbora Vrhovnog državnog tužioca. Sva nadležnost izbornih funkcija prelazi na Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca, s tim što se menja njihov sastav. Ministar pravde nije predviđen da bude član Visokog saveta sudstva - rekla je Kuburović.

Novina je i da će Vrhovni kasacioni sud imati novi naziv Vrhovni sud Srbije i na pitanje novinara da li ta promena naziva donosi eventualni reizbor sudija kao 2009. godine, Kuborović ističe da to "nije intencija ni Ministarstva pravde ni vlade.

- Reizbora neće biti, kao ni iskustva koje smo imali 2009. i 2010. godine. To nije u planu niti je namera da se vrši reizbor. Bitno je da se ustavne izmene odnose na budući izbor sudija, a sudije koje su na stalnoj funkciju nju i zadržavaju.

Kuburović kaže da je predloženo da se promeni naziv zato što je to bila i jedna od kritika Venecijanske komisije, a i same stručne javnosti da naziv Vrhovni kasacioni sud sadrži reči koje jedna drugu isključuju.

- To je jedan od razloga zašto smo predložili da se vrati stari naziv - dodala je Kuburović.

Naime Nacrt ustavnih amandmana predviđa da u sastavu VS S bude 10 umesto dosadašnjih 11 članova.

Pet članova će biti sudije koje biraju njihove kolege sudije i pet istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština.

Članovi saveta će ubuduće sami birati predsedavajcuheg VS S i DVT.

Što se tiče sastava Državnog veća tužilaca, njemu se menja ime u Visoki savet tužilaca.

Predloženi ustavni amandani predviđaju da ga čini 11 članova - četiri zamenika javnih tužilaca koje biraju javni tužioci i zamenici javnih tužilaca, pet istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština, Vrhovni javni tužilac Srbije i ministar pravde.

Ministarstvo pravde je pozvalo predstavnike državnih organa, civilnog društva, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane da mu obrazložene komentare na Radni tekst amandmana na Ustav dostave do 8. marta.

Ovaj, radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije biće do kraja meseca objavljen i na engleskom jeziku, navelo je Ministarstvo pravde.

Ministarstvo pravde će, nakon naznačenog roka, sačiniti i objaviti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Povodom objavljennih izmena Ustava Ministarstvo pravde će održati četiri okrugla stola i to 5. februara u Beogradu, 19, februara u Kragujevcu, 26. febraura u Nišu i 5. marta u Novom Sadu.

Nacrt će, prema najavi ministarke pravde, biti prosleđen i na mišljenje Venecijanskoj komisiji, koja će imati redovno zasedanje u junu.

#Ministarstvo pravde

#Nela Kuburović

#Sudija

'