AKTUELNO

Mali maturanti ovih dana polažu testove. Juče su odgovarali na pitanja iz maternjeg jezika a, po njihovoj oceni, najviše ih je namučio jedno o srpskoj pesnikinji Desanki Maksimović.

Osmaci koji su juče polagali test iz srpskog jezika mahom su ocenili da su pitanja bila lakša nego što su očekivali. Ipak, jedan broj njih prilično je namičilo pretposlednje pitanje koje se odnosilo na analizu dela.

U pitanju je bila pesma Desanke Maksimović “O poreklu”:

“Ja znam ko sam

po zvonu

što sa zadužbina nemanjićkih peva,

po jasnosti njegova glasa,

po tome što me od Studenice do Mileševa

pradedovi gledaju sa ikonostasa

i što svaki u ruci drži hram.

Ja imam

svetitelja za oca i deda,

imam svetitelja za kuma,

i na nebesima

sve Suhoj planini od gromada

preko Sitnice do Rasa i Huma

moja loza vlada.

Ja znam ko sam

i po mržnji besomučnoj

kojom me zlopakosni gone odvajkada,

znam po tome koliko sam Ugru

pred očima crn

i po tome koliki trn

u san Vizantiji moja moć zabada.

Ja znam ko sam

i po prijatelja svojih gospodstvu,

i po blagorodnosti njihova lika

i slavi im koplja i štita.

Sa svecima i kraljima ja sam u srodstvu,

o mom poreklu iz knjiga starostavnih

vladar na dalekom dvoru

i letopisac u manastiru čita”

Đaci je trebalo da odgovore koji se motivi mogu uočiti u ovoj pesmi kao i - o čemu pesnikinja u stihovima govori?

Da li biste vi znali da odgovorite?

A tačni odgovori su:

Foto: Ministarstvo prosvete

#Desanka Maksimović