AKTUELNO

1304 - Rođen je italijanski pisac Frančesko Petrarka, najznačajniji prethodnik renesanse. U francuskom gradu Avinjon, gde je dugo živeo, sreo je lepu Lauru kojoj je posvetio zbornik od 366 soneta, kancona i madrigala, poznat kao "Kanconijer". U tom intimnom dnevniku pesnički je oblikovao svoja najtananija osećanja. Snažno je uticao na italijansku i svetsku književnost, uključujući dubrovačku književnost 15. i 16. veka. Bavio se i istorijom i filozofijom i iz tog opusa se ističe ep "Afrika" u kojem je opisao Drugi punski rat.

1402 - Tamerlan, kan Samarkanda koji je vremenom uspeo dastvori ogromno carstvo, je do nogu u bici kod Angore (sadašnjaAnkara) potukao vojsku turskog sultana Bajazita I. Turski vladarkoji je tada zatočen, umro je 1403. u mongolskom ropstvu,poludevši prethodno, pošto ga je Tamerlan držao u kavezu kako biga pokazivao kao trofej. Kao vazal u okviru Bajazitovih trupaučestvovao je i Stefan Lazarević (kasniji despot) sa srpskimodredom. Interesantno je da je Tamerlan posekao zarobljenike, ali nei Srbe. Zadivljen njihovim junaštvom, posle perioda zatočeništvau Samarkandu pustio ih je nazad u Srbiju. Sačuvan je persijskidokument sa preciznim spiskom njihovih imena, bilo ih je iz raznihkrajeva koje su nastanjivali Srbi, od danasnje Makedonije ili Skadrado Podunavlja.

1785 - Rođen je turski sultan Mahmud II, koji je tokomvladavine od 1808. do smrti 1839. sproveo niz reformi u nastojanjuda centralizuje i modernizuje ustrojstvo Turske. Godine 1826. ukinuoje janičare. Brutalno je gušio srpske, grčke i rumunske pokreteza nacionalno oslobođenje, ali nije uspeo da suzbije težnje Srba,Grka i Rumuna da stvore nezavisne države. Posle Tursko-ruskog rataod 1806. do 1812. Bukureštanskim mirom je amnestirao učesnikePrvog srpskog ustanka i obećao Srbiji izvesnu autonomiju, što jepokušao da izigra. Posle novog Tursko-ruskog rata (od 1828. do1829.) morao je Jedrenskim mirom da prizna autonomiju Srbiji,Vlaškoj i Moldaviji a Grčkoj potpunu nezavisnost.

1847 - Rođen je nemački slikar i grafičar Maks Liberman,najznačajniji predstavnik nemačkog impresionizma. U početku jerealistički obrađivao sentimentalne žanr-scene, a kasnije sepriklonio nazorima francuskih impresionista, što je posebnouočljivo u slikama pejzaža.

1866 - Italijanska flota je u Austrijsko-pruskom ratu, ukoji je Rim ušao na strani Berlina kako bi oslobodio Veneciju izagospodario Jadranskim morem, teško poražena u bici kod ostrvaVis od brojčano slabijih austrijskih pomorskih snaga, izgubivšipritom više od 1.100 ljudi. Bitka kod Visa je jedina pobedaaustrijske (kasnije Austro-ugarske) flote u 19. i 20. veku.

1903 - Umro je papa Lav XIII. Tokom pontifikata koji jetrajao od 1878. svesrdno je podupirao Katoličku akciju, specifičanduhovno intelektualni pokret, koji je ubrzo prerastao u političkusnagu značajne težine i ostavio je veliki trag u idejamapolitičke desnice. Upamćen je i po nastojanju da rimokatoličkacrkva otvorenije prilazi novim naučnim dostignućima.

1917 - Srpska vlada čiji je prvi ministar tada bio NikolaPašić i Jugoslavenski odbor hrvatskog političara Ante Trumbićapotpisali su na grčkom ostrvu Krf "Krfsku deklaraciju",kojom su južnoslovenski narodi u Austro-Ugarskoj zatražiliujedinjenje sa Kraljevinom Srbijom u zajedničku državu pod nazivomKraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca s dinastijom Karađorđević načelu.

1919 - Počeo je dvodnevni generalni štrajk radnika nateritori Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u znak solidarnostis revolucijama u Sovjetskoj Rusiji i Mađarskoj, kojim je vladaprisiljena da odustane od učešća u oružanoj intervenciji radigušenja revolucije Bele Kuna u Mađarskoj. U stvarnosti vladaKraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nije ni imala nameru da se mešau situaciju u susednoj Mađarskoj, tako da joj je ovaj štrajkposlužio kao prigodan izgovor pred vladama Britanije i Francuskekoje su insistirale na intervenciji.

1919 - Rođen je je Ser Edmund Persival Hilari,novozelandski alpinista i istraživač, prvi osvajač Mont Everesta.Najviši vrh sveta (8.848 metara) osvojio je 29. maja 1953. kaočlan britanske ekspedicije, zajedno sa Tenzingom Norgajem,pripadnikom nepalskog naroda Šerpa. Avanturističkog duha, Hilarije 1958. predvodio i ekspediciju koja je, pola veka posle legendarnetrke između Amundsena i Skota, stigla na Južni pol, a 1977.istraživao je indijsku reku Gang od ušća do izvora. S astronautomNilom Armstrongom, prvim čovekom koji je stupio na Mesec, Hilari je1985. godine bio i na Severnom polu. Osim Mont Everesta, između1956. i 1965. osvojio je još deset himalajskih vrhova. Od 1985. do1989. obavljao je dužnost novozelandskog ambasadora u Indiji.

1921 - Rođen je Trajan Stojanović, istoričar, profesoristorije na Univerzitetu Rutgers, SAD, jedan od najpoznatijihbalkanologa u svetu. Rođen je Gradešnici, južno od Bitolja,tada Kraljevina SHS. Odrastao je u Ročesteru, Njujork, gde sunjegovi roditelji emigrirali. Doktorirao je u Parizu, kod FernanaBrodela. Osim Rutgersa predavao je i na univerzitetima Stanford,Berkli, NYU, CSU, Džordž Vilijams, Kanada. Njegova knjiga"Balkanska civilizacija" (1967) smatra se klasičnim nezaobilznimnaučnim delom iz te oblasti. Bio je član Savetodavnog odboraistraživanja logora Jasenovac. Druga dela: "The Pattern of SerbianIntellectual Evolution 1830-1880", "Conquering Balkan OrthodoxMerćant", "Frenć Historical Method", "Between East and West: TheBalkan and Mediterranean Worlds I-IV".

1937 - Umro je italijanski elektroinženjer i pronalazačGuljermo Markoni, jedan od pionira bežične telegrafije, koji je1909. podelio Nobelovu nagradu za fiziku s nemačkim fizičaremKarlom Ferdinandom Braunom. Uspeo je 1901. da prvi preda bežičnisignal preko Atlantskog okeana i uspešno je usavršavao iprimenjivao sopstvene i tuđe pronalaske. Podizao je radio stanice ieksperimentisao u bežičnoj telegrafiji, ali posle eksperimenatasrpskog naučnika Nikole Tesle i ruskog fizičara Aleksandra Popova.Jedno vreme smatran je pronalazačem radija, ali mu je presudomVrhovnog suda SAD oduzet patent, jer je Tesla već patentiraopronalazak u odgovarajućem Federalnom uredu SAD.

1938 - Rođena je američka filmska glumica Nataša Gardin,poznata kao Natali Vud, jedna od retkih koja je postala filmskazvezda kao dete ("Čudo na 34. ulici") a karijeru je potom uspešnonastavila. Filmovi: "Buntovnik bez razloga", "Sjaj u travi","Tragači", "Priča sa zapadne strane".

1944 - U "Vučjoj jami" u Istočnoj Pruskoj nemačkipukovnik fon Štaufenberg pokušao je atentat na Adolfa Hitlera,ali je vođa Trećeg rajha u eksploziji samo lakše ranjen. Neuspeliatentat glavom je platilo mnoštvo ljudi uključujući i višenemačkih visokih oficira, poput feldmaršala Ervina Romela kojije prinuđen da izvrši samoubistvo.

1945 - Umro je francuski pisac Pol Valeri, izuzetanstilista, jedan od najvećih evropskih liričara 20. veka, članFrancuske akademije, Međunarodnog instituta intelektualne saradnjepri Društvu naroda u Ženevi i počasni doktor više univerziteta.Nastavio je poeziju simbolista, dajući joj nove misaone tonove istrožu formu. Dela: poeme "Mornarsko groblje", "Mlada Parka", eseji"Uvod u metod Leonarda da Vinčija", "O plesu".

1951 - Tokom molitve u jerusalimskoj džamiji El Agsa,jordanskog kralja Abdulaha ubio je palestinski terorista.

1954 - U Ženevi je zaključeno primirje u Indokini, kojimje Vijetnam podeljen na dva dela. Francuska se obavezala da sepovuče iz Severnog Vijetnama i da poštuje nezavisnost Laosa,Vijetnama i Kambodže.

1969 - Američki kosmonaut Nil Armstrong postao je prvičovek koji je stupio na Mesec. Prilikom stupanja na tlo meseca poizlasku iz lunarnog modula "Orao" izjavio je, sada već legendarnurečenicu : "Ovo je mali korak za čoveka, ali veliki začovečanstvo". Na Mesec je potom kročio Edvin Oldrin, a MajklKolins je dotle kružio oko Meseca u svemirskom brodu "Apolo-11",čekajući njihov povratak.

1974 - Turska armija je počela invaziju na Kipar, podizgovorom zaštite turske nacionalne zajednice, posle koje je natrećini tog mediteranskog ostrva formirana samoproklamovana "TurskaRepublika Severni Kipar".

1976 - Američki kosmički brod bez ljudske posade "Viking1" spustio se posle 11 meseci leta na Mars i počeo da šalje naZemlju jasne snimke te planete.

1982 - U eksplozijama koje su teroristi Irske republikanskearmije postavili u "Hajd parku" i "Ridžents parku" u centru Londonapoginulo je 10 britanskih vojnika.

1988 - Južna Afrika, Angola i Kuba prihvatile su sporazumo povlačenju stranih trupa iz Angole i priznavanju nezavisnostiNamibije (ranije Jugozapadna Afrika).

1989 - Burmanska vojna hunta stavila je u kućni pritvorvođu opozicije Aung San Su Chi, potonju dobitnicu Nobelove nagradeza mir, zbog njenog protivljenja vojnoj upravi.

1994 - Šef izraelske diplomatije Šimon Peres doputovaoje u posetu Jordanu kao najviši izraelski funkcioner koji je dotada posetio tu susednu arapsku zemlju.

1996 - U Burundiju su pobunjenici iz plemena Hutu napaliizbeglički logor suparničkog plemena Tutsi, usmrtivši oko 320osoba, mahom žena i dece.

2000 - Vijetnam je u Ho Ši Minu (bivši Sajgon) otvorioberzu, što je protumačeno kao odlučujući znak da vlasti tezemlje nameravaju da uspostave kapitalističku tržišnuekonomiju.

2006 - Preminuo je Žerar Uri, jedan od najpopularnijihfrancuskih režisera. Bio je poznat po urnebesnim komedijama,snimljenim 60-ih i 70-ih 20. veka, u kojima su igrali legendarnifrancuski komičari Burvil i Luj de Fin. Njegovu komediju "Velikaavantura" videlo je 17 miliona gledalaca u Francuskoj i više od 30godina bila je najpopularniji film u zemlji, sve do 1998. kada mu jeprimat oteo "Titanik" Džejmsa Kamerona. Rođen u Parizu 1919. Urije počeo karijeru kao glumac u čuvenom pozorištu "Komedi fransez"da bi ranih 60-ih počeo da režira. Snimio je ukupno 17 filmova.Urijevih šest najpopularnijih filmova, među kojima su "Mozak" saŽan-Polom Belmondom i Dejvidom Nivenom i "Pustolovine rabijaJakoba", videlo je više od 50 miliona ljudi.

2008 - Umro je Dinko Šakić, ozloglašeni zapovednikustaškog logora Jasenovac. Šakića je Argentina 1998. izručilaHrvatskoj, nakon čega je osuđen na 20 godina zbog zločina nadcivilnim stanovništvom. Dokazano je da je, između ostalog, ilično ubijao zatočenike.

2011 - Uhapšen je Goran Hadžić, jedan od prvakaRepublike Srpska Krajina i od februara 1992. do januara 1994.predsednik RSK. Hadžić je uhapšen na osnovu zahteva Haškogtribunala za bivšu Jugoslaviju.

2012 - U bioskopu u Aurori, predgrađu Denvera, SAD,prilikom premijernog prikazivanja filma o Betmenu, neuračunljivinapadač ubio je 12 osoba a ranio 70.

Autor: