AKTUELNO

Neko može da dobije lepu sumu u zamenu za ovu zaboravljenu novčanicu.

Slovenija je prešla na evro 2007. godine zamenivši svoju prvu nacionalnu valutu tolar sa evrom, a sada neke stare novčanice iz vremena monetarne suverenosti postaju vredne na numizmatičkom tržištu.

Za dobro očuvanu novčanicu od 10.000 tolara, štampanu prvi put 1995. godine, može se dobiti oko 300 evra, rekao je za N1 Sloveniju predsednik slovenskog numizmatičkog društva Urban Mate.

Prilikom zamene tolara u evre za tu novčanicu s likom pisca Ivana Cankara tada se dobijalo oko 41,6 evra.

Nakon što je ukinula korišćenje starog jugoslovenog dinara u jesen 1991. godine, Slovenija je u opticaj bila pustila tzv. "vrednosne bonove" koji su se koristili manje od godinu dana, a za neke dobro očuvane primerke danas se mogu dobiti iznosi koji desetak puta prelaze stvarnu vrednost iz vremena kad su se koristili, navode stručnjaci.

Prema podacima centralne banke, kod Slovenaca je u novčanicama i kovancima, ostalo tolara u vrednosti oko 32 miliona evra.