AKTUELNO

Ministarstvo kulture i informisanja saopštilo je danas da je raspisalo konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Srbiji u 2018. godini.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, fizička lica, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pročitajte još: Retrospektiva Marine Abramović u MSU u septembru 2019. godine

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu do 2. februara, dok će rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biti doneto najkasnije do 3. aprila.

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Prijave se dostavljaju u četiri primerka poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd sa naznakom: Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini i obavezno elektronskim putem na imejl adresu: digitalizacija@kultura.gov.rs .

Formular za prijavu, kao i detalji konkursa se nalaze na linku: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-digitalizacije-kulturnog-nasleđa-i-savremenog-stvaralastva-u-republici-srbiji-u-2018--godini.

#Konkurs

#kultura

'