AKTUELNO

Crkveni kaknoni se moraju poštovati, a poznato je da oni propisuju da žene ne smeju u oltar.

Krštenje deteta, ali i odraslih osoba je veliki čin. Poželjno je da sve protekne po pravilima pravoslavne vere, ali ljudi i dalje imaju neke nedoumice oko samog obreda. Majci koja je odvela svoje blizance u crkvu bilo je čudno zašto tokom krštenja sveštenik odvaja njenu decu, tj zašto muško dete nosi oko oltara, a žensko ne. Mi smo potražili odgovor od sveštenika koji nam je detaljno objasnio o čemu je reč.

- Pre nekoliko dana smo krstili našu decu. Sve je bilo savršeno do trenutka kada je sveštenik razdvojio našu decu. Naime, uzeo je dečaka u naručje i odveo ga do oltara. Ipak, sa devojčicom to nije uradio. Zanima me zašto odvajaju decu zbog pola, da li je greh biti žena, u čemu je problem? - pita se majka.

Crkveni kaknoni se moraju poštovati, a poznato je da oni propisuju da žene ne smeju u oltar.

- Najsvetiji deo hrama je oltar. Žene ne mogu da služe liturgiju, pa samim tim ne mogu ni da budu sveštena lica. Baš iz tog razloga one ne smeju da budu na tom mestu. Poznato je da se žensko dete čak ni posle krštenja i miropomazanja ne nosi kroz oltar, već samo muško - istakao je otac Jovo.

Muško dete se nosi oko oltara jer postoji mogućnost da će on jednog dana možda postati svešteno lice.

Ipak, Ljubomir Ranković, protođakon u Šabačkoj eparhiji smatra da su žene na taj način diskriminisane.

- I sveti apostol Pavle nalaže da "žena ćuti u crkvi". Zabrana ženi da uđe u oltar je uvreda i diskriminacija, jer ceo oltar prema pravoslavnom ikonopisnom kanonu, zakriljuje ikona Presvete Bogorodice "Širšaja nebes", koja na svojim grudima nosi i rađa Spasitelja sveta - ističe Ljubomir Ranković, protođakon u Šabačkoj eparhiji.

Međutim, postoji i izuzetak. Starija žena koja je prethodno dobila blagoslov od episkopa može ući u sveti oltar, ali samo kako bi održavala čistoću u njemu - ništa više.

KANONI CRKVE KOJI ZABRANJUJU ŽENI ODLAZAK U OLTAR

- Neka je zabranjeno svakome ko pripada laicima da ulazi unutar svetog oltara. Ovo, po drevnom predanju, može biti dopušteno samo vlasti i carskom dostojanstvu kada zaželi da prinese darove Tvorcu - Kanon 69. Petošestog Vaseljenskog Sabora.

- Samo je sveštenim licima dopušteno da ulaze u Oltar i pričešćuju se tamo - Kanon 19. Laodikijskog Sabora.

- Ne priliči da žene ulaze u oltar - Kanon 44. Laodikijskog Sabora.

Dakle, ko god je u oltar ulazio, treba da ode kod sveštenika da se pokaje za to svoje neznanje.

#Blizanci

#Sveštenik

#krštenje

'