AKTUELNO

Nakon podnošenja optužnog predloga protiv okrivljenog Luke Jovića zbog izvršenja krivičnog dela Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije član 248 stav 1 Krivičnog zakonika, Prvi osnovni sudu Beogradu je naredbom vratio tužilaštvu spise sa nalogom da se preduzme dokazna radnja saslušanje okrivljenog Luke Jovića.

Dana 10.11.2020. godine po nalogu Prvog osnovnog suda u Beogradu u prostorijama Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je okrivljeni Luka Jović i naveo da mu je prilikom ulaska u Republiku Srbiju sanitarni inspektor uručio rešenje o samoizolaciji, navodi se u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Nakon podnošenja krivične prijave angažovao je branioce sa kojima je zbog poslovnih i porodičnih obaveza bio u lošoj komunikaciji tako da ponudu tužilaštva u vezi primene instituta odlaganja krivičnog gonjenja nije razume iz kog razloga je tim braniocima otkazao punomoćja i angažovao novog branioca, kaže se u saopštenju.

Takođe, zamolio je tužilaštvo da se prema njemu primeni institut odlaganja krivičnog gonjenja i da pristaje da u humanitarne svrhe uplati iznos od 3.500.000,00 dinara, nakon čega je tužilaštvo donelo Naredbu o odlaganju krivičnog gonjenja i naložilo okrivljenom Luki Joviću da u roku od mesec dana u humanitarne svrhe uplati iznos od 3.500.000,00 dinara, shodno članu 283 stav 1. tačka 2. Zakonika o krivičnom postupku., dodaje se u saopštenju.

#Luka Jović