AKTUELNO

Predsednik SAD Donald Tramp je u četvrtak izjavio da je američka Agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila Hidroksihlorokin kao prvi lek protiv COVID-19 virusa.

Hidroksihlorokin nije novi lek – on se još od 1955. godine koristi za lečenje nekih tipova malarije, kao i za pomoć obolelima od artritisa, lupusa i nekih drugih bolesti. To nije skup lek – u zemljama naročito zahvaćenim malarijom mesečna cena tretmana tim lekom ne prelazi 4, 5 dolara (500 dinara) dok je u SAD cena nešto viša, oko 25 dolara mesečno (nešto manje od 3.000 dinara). Lek se isporučuje u pilulama.

Sve to zvuči veoma ohrabrujuće, naročito zato što bi tretman COVID-19 bolesnika mogao da počne odmah, pošto je lek dugo u upotrebi i dobro su poznate njegove loše strane, dok bi neki novi lek morao da prođe kroz riguroznu proceduru koja bi utvrdila ima li on nekih neprijatnih dodatnih efekata za neke kategorije bolesnika. Neželjeni efekti hidroksihlorokina su, naravno samo kod nekih pacijenata, povraćanje, glavobolja, problemi sa vidom i opšta slabost, što sve zajedno i ne zvuči strašno u poređenju sa opasnošću koju nosi virus korona.

Foto: Prinstcreen/RSNA

Ostaje “samo” pitanje da li je hidroksihlorokin efikasan lek od COVID-19. Prvi rezultati kliničkih testiranja su ohrabrujući.

Doktor Didijer Raul sa francuskog univerziteta, objavio je preliminalne rezultate lečenja na uzorku od 36 COVID-19 pacijenata. Prema njegovom radu – koji još nije objavljen u nekom naučnom časopisu već je u toku procesa recenzije – od tih 36 pacijenata kojima je testovima potvrđeno prisustvo virusa korona njih 6 nisu pokazivali nikakve simptome, 22 su imali infekciju respiratornog trakta a kod 8 je infekcija zahvatila pluća.

Početkom marta, 20 od ovih pacijenata je (u bolničkim uslovima) dobijalo 600 miligrama leka, a deo njih je dobijao i (takođe poznat i odobren) antibiotik azithromicin, koji se inače koristi za lečenja bakterioloških upala pluća. Preostalih 16 pacijenata je dobijalo placebo, kao kontrolna grupa.

Foto: Pixabay.com

Posle šest dana, 70% pacijenata koji su dobijali hidroksihlorokin su izlečeni, u smislu da više nije bilo moguće detektovati kod njih COVID-19. U istom vremenu se izlečilo 12.5% pacijenata iz kontrolne grupe. Svih šest pacijenata – težih slučajeva – koji su uz ovaj dobijali azithromicin, izlečeni su od virusa.

Ovi rezultati deluju veoma ohrabrujuće, ali treba znati da se radi o preliminarnoj studiji na malom uzorku, i bez precizne procedure koja bi razdvojila kontrolnu grupu od tretiranih pacijenata. Potrebna su svakako dodatna istraživanja, koja su u toku.

#Donald Tramp

#Lek

#koronavirus

'