AKTUELNO

Najnovije istraživanje otkriva da su za uspešnost veze bitna mesta gde tražimo i srećemo potencijane partnere.

Da li je bitno gde ćete sresti potencijalnog partnera? Može li vam reći nešto o tome ko su ljudi koji traže partnere na određenim mestima i šta zapravo traže? Novo istraživanje je otkrilo da kada ljudi traže partnera na određenim mestima, oni to čine upravo usled svojih dominantnih osobina ličnosti, i sa kratkoročnim ili dugoročnim namerama na umu.

Peter Jonason i saradnici sa australijskog Univerziteta sproveli su novo istraživanje1  koje je ispitalo tačnost navedenih pitanja. Postojala su tri cilja istraživanja:

• ispitati gde ljudi idu u potragu za kratkoročnim i dugoročnim partnerima.
• otkriti kako su osobine ličnosti povezane sa sklonostima određenih mesta za traženje partnera.
• zaključiti da li postoje razlike u preferencijama određenih mesta, u potrazi za partnerom.

Foto: Pixabay.com

Istraživači su uradili sledeće: Napravili su listu od 50 mesta ili “niša” gde ljudi mogu tražiti kratkoročne i /ili dugoročne partnere, ili družbenike. Ispitani uzorak se sastojao od 100 studenata (70% žena i 30% muškaraca) sa Univerziteta u Južnoj Alabami, starosti od 18 do 38 godina. Zanimljiva činjenica je da su se i muškarci i žene u ovom uzorku uglavnom složili oko mesta gde će tražiti osobe za kratkotrajnu aferu, odnosno dugu vezu.

Ovo su top 10 mesta za svaku kategoriju:

Mesta gde najčešće možete upoznati dugoročne partnere:

• odeljenje, grupa na fakultetu, školi
• organizacije kojima pripadate
• verski objekti (crkve, sinanoge, džamije)
• posao
• teretana
• kafić
• volonterske grupe
• komšiluk
• stručne konferencije
• parkovi, jezera (priroda)

Mesta gde najčešće možete sresti partnere za kraće veze:

• barovi
• noćni klubovi
• žurke
• plesni klubovi
• plaža
• venčanja
• teretana
• koncerti
• komšiluk
• sastanci raznih udruženja

1. Jonason, P.K., Foster, J.D., McCain, J., & Campbell, W.K. (2015). Where birds flock to get together: The who, what, where, and why of mate searching.

Zatim su Jonason i njegov tim ispitali kako se određene osobine ličnosti odnose na biranje tih mesta. Učesnici su popunili upitnike koji su procenjivali osobine ,narcizma, psihopatije i makijavelizma (poznate kao mračna trijada) kao i suprotne osobine- iskrenost, poniznost, emocionalnost, ekstraverziju, prihvatljivost, savesnost i otvorenost.

Od učesnika je takođe zatraženo da zamisle da odu na mesta u listi, i da procene koliko je verovatno da će oni tražiti partnere na tom mestu. Ovoga puta uzorak se sastojao od 209 učenika sa Univerziteta Južna Alabama (65% žena i 35% muškaraca), starosti od 17 do 56 godina. Istraživači su probali da utvrde da li postoje značajne veze između pojedinih osobina ličnosti i specifičnih mesta orijentisanih ka traženju dugoročnih i kratkoročnih partnera.

Foto: Pixabay.com

Šta su istraživači na kraju pronašli?

Karakteristike narcisoidnosti, psihopatije i makijavelizma (mračne trijade), predviđale su više sklonosti ka navedenim mestima za traženje kratkoročnih veza, ali ne i mesta orijentisanim ka traženju dugoročnih veza. Pored toga, osobine usaglašenosti, savesnosti i otvorenosti bile su povezane sa odlaskom na mesta previđena za dugoročno upoznavanje.

Jonason i njegov tim su takođe ispitali koliko su učesnici bili uspešni u pronalaženju kratkoročnih i dugoročnih partnera na ovim različitim mestima. Isto tako, učesnici su popunili upitnik koji procenjuje osobine mračne trijade, kako bi se videlo kako te negativne karakteristike mogu doći u igru u procesu traženja partnera. Sada je uzorak bio sastavljen od 472 pojednica, 44% žena i 56% muškaraca, starosti od 18 do 72 godine.

Rezultati su bili upečatljivi. Narcisoidni karakter je uspevao u nalaženju partnera isključivo na mestima za kratkoročne veze. I postojala je jedna značajna razlika: muškarci su prijavili više uspeha u pronalaženju kratkoročnih partnera na venčanjima nego žene, a ukupni rezultati ukazuju da narcisoidni pojedinci mogu koristiti i venčanja, grupe, i plaže, da tamo traže dugoročne partnere, i da oni koji su visoko psihopatski pozicionirani mogu posebno iskoristiti venčanja, kako bi pronašli dugoročne partnere. Ako želite da se držite podalje od ljudi koji poseduju osobine narcisoidnosti, psihopatije i makijavelizma, volontirajte. Nije bilo nikakvih veza između volonterskih grupa i osobina mračne trijade, očekivano.

Tako da, dragi naši, single pojedinci, sada znate, šta vas i gde čeka. Tako da…u akciju!

A, ako vam ipak zatreba profesionalni savet više o sličnim temama možete pročitati upravo OVDE.

Autor: Pink.rs

#Ljubav

'