AKTUELNO

Veliki broj muškaraca se i u odraslom dobu ponaša detinjasto, pa mnogi veruju da im, u emotivnim vezama, partnerka "donosi“ zrelost.

Naučnici su rešili da provere šta je istina, sproveli su istraživanje i uporedili zrelost odraslih muškaraca i žena istih godina.

Oksfordska studija je pokazala da se sazrevanje ljudskog mozga odlikuje produženim razvojem funkcionalnih i strukturnih osobina koji se proteže do odraslog doba.

Istraživanje je imalo za cilj da utvrdi koje osobine se menjaju tokom sazrevanja, a koje ostaju iste.

Naučnici su ispitali 121. učesnika, od četiri do 40 godina, kroz snimke mozga. Pratili su i razvoj pomenutih promena u zavisnosti od pola i došli do zaključka da muškarci kasnije sazrevaju, odnosno tek nakon 40 godina.

Usput su, na zaprepašćenje jačeg pola, saznali i da je ženski mozak mnogo efikasniji od muškog, iako je po dimanzijama manji. Tako dame imaju bolje pamćenje, jaču vezu između neurona i detaljniju percepciju boja i ukusa.

#Muškarac

#Žena

'