AKTUELNO

Sprovedena su različita sitraživanja na ovu temu

Dete nosi DNK oba roditelja, a na koga će više ličiti, zavisi od brojnih faktora.

Ipak, neke karakterne crte dete može naslediti samo od majke, pokazala su istraživanja.

Ovo su neke od stvari za koje naučnici smatraju da očevi nemaju nikakav uticaj na njih kad je u pitanju nasleđivanje.

Inteligencija

Istraživanje sprovedeno na škotskom univerzitetu u Glazgovu pokazalo je koji faktori utiču na inteligenciju, uključujući socio – ekonomski status i obrazovanje. U ovom istraživanju učestvovalo je više od 12.600 mladih između 14 i 22 godine starosti. Istraživanje je pokazalo da najveći uticaj dolazi s majčine strane. Njihov koeficijent inteligencije varitao je samo u proseku 15 bodova u odnosu na majčin.

Isto to su utvrdili američki naučnici koji su otkrili da žene češće prenose gene koji oblikuju dečiju inteligenciju jer se prenose X hromozomima, kojih žene imaju dva, a muškarci jedan.

Sklonost ka gojenju

Smatra se da deca od majke nasleđuju metabolizam, pa tako, da li će dete biti gojazno zavisi od majčinih fizičkih i metaboličkih karakteristika. Ako je majka gojazna, veća je verovatnoća da će i deca biti gojazna.

Starenje

Na kraju, način na koji starimo zavisi od DNK naše majke. To su otkrili naučnici sa jednog nemačkog instituta koji kažu da DNK iz mitohondrija, koji nasleđujemo isključivo od majke, može delimično da kontroliše starenje.

Ipak, ovo treba uzeti s rezervom jer je istraživanje sprovedeno na miševima, a ne na ljudima, pa su naučnici istakli da su za potvrdu ove teze ipak potrebna dalja i dublja istraživanja.

#Dete

#Majka