AKTUELNO

Antioksidanti nas čuvaju od slobodnih radikala. Kada pričamo o njima, uglavnom spominjemo u kojoj hrani se nalaze, ali ne i šta oni tačno rade u našem telu i zašto su toliko važni za naše celokupno zdravlje.

Da li to onda znači da su slobodni radikali štetni?

Naše telo normalno proizvodi slobodne radikale. I ono po čemu su oni karakteristični jeste da sadržekiseonik, učestvuju u pocesima oksidacije i imaju neparan broj elektrona. Naše imune ćelije koristeslobodne radikale u borbi protiv patogena. Upravo zbog toga, oni treba da budu prisutni u našemtelu, ali u određenom broju. Tačnije, njihov broj mora da bude u ravnoteži sa količinomantioksidanata.

Kada postoji ravnoteža, antioksidanti, koji imaju višak elektrona, „pozajme“ nedostajući elektronslobodnim radikalima i stabilizuju ih. Međutim, kada antioksidanata nema dovoljno u telu, ravnotežase naruši, slobodni radikali su u višku. Tada oni ne mogu da budu stabilizovani antioksidantima.

Tada nastaje oksidativni stres

Zamislite da je jedan lep paradajz naša ćelija kada su slobodni radikali i antioksidanti u ravnoteži.Kako se ta ravnoteža menja, i lagano raste broj slobodnih radikala, naš lepi paradajz počinje polakoda truli, dok ne istruli u potpunosti. Odnosno, ako se prebacimo na ćelije, dok ćelija ne umre.

U toj situaciji količina slobodnih radikala je do te mere uvećana, da oni počinju da napadaju masnotkivo, proteine u našim ćelijama, i nasledni materijal, odnosno DNK.

Što rezultuje nastankom bolesti modernog doba: šećerne bolesti, povišenog krvnog pritiska, srčanihbolesti, ateroskleroze, neurodegenerativnih bolesti, poput Parkinsonove i Alchajmerove bolesti,starenja ćelija i nastanka određenih tipova karcinoma.

Okidači za nastanak oksidativnog stresa, mogu da budu razni: zagađenje vazduha, cigarete i alkohol,nedovoljno fizičke aktivnosti, ali i neadekvatna ishrana i suplementacija.

Šta je to što svako od nas može da uradi da smanji količinu slobodnih radikala?

Odgovor je jednostavan: da poveća količinu antioksidanata u našem telu, sinergijom adekvatneishrane, i suplementacije. Uravnotežena, zdrava ishrana je preduslov zdravlja. Nažalost, živimo uvremenu kada ne uspevamo, hranom da unesemo sve ono što nam je potrebno. Zato je u današnjevreme, kombinacija suplementacije i adekvatne hrane najbolji način da se zaštitimo od oksidativnogstresa i svih bolesti do kojih on dovodi.

Jedan od najmoćnijih antioksidanata je vitamin C. Ali u adekvatnoj dozi, a to je doza do 1000 mgdnevno. Još bolji izbor je vitamin C obogaćen ekstraktom ploda acerola, gde je antioksidativnodejstvo dodatno pojačano. Pored vitamina C, neophodni su i minerali, selen i cink.

Foto: Unsplash.com

Selen učestvuju u metaboličkim reakcijama u jetri, i neophodan je za adekvatnu funkcijuantioksidativnih enzima u jetri, dok je cink prisutan u preko 300 enzimskih reakcija u organizmu.Pored toga što učestvuju u enzimskim reakcijama, selen i cink imaju protektivno i reparativnodejstvo.

Oni popravljaju defekte na nivou naslednog materijala DNK, nastale usled oksidativnog stresa, iimaju protektivno dejstvo u nastanku određenih oblika karcinoma. Sve više studija usmerava svojaispitivanja upravo ka uticaju suplementacije selenom i cinkom u odbrani od oksidativnog stresa injihovom anti-kancerogenom delovanju.

Autor: M.M.