AKTUELNO

Marko Đurić, potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke izrazio je zabrinutost zbog ophođenja države Crne Gore prema Srbima.

- Izražavam zaprepašćenje zbog činjenice da Vlada Crne Gore u svom sastavu ima Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, imajući u vidu aktuelni ekonomski i politički položaj srpkog i raznih nadrugih roda, pojedinaca, profesija i društvenih grupa u toj državi - rekao je Đurić i nastavio:

- Ohrabren sam saznanjem da ovakvo Ministarstvo u nama prijateljskoj državi postoji, bez obzira na činjenicu što je svoje postojanje umesto zaštitom ljudskih prava građana Crne Gore obnarodovalo napadom na Predsednika Republike Srbije. Nema veze, naši smo - dodaje on.

Prema njegovim rečima, Đurić je uveren da će početna nesnalaženja u radu ovog ministarstva u Crnoj Gori kao i izbor tema ubrzo biti prevaziđen.

- Kada se to bude desilo, uveren sam da će se Državno Ministarstvo za ljudska i manjinska prava najnaprednije demokratije, ne samo na zapadnom Balkanu, nego i na čitavom jugoistoku Evrope, bez odlaganja pozabaviti i "sitnim" problemima, kao što su hapšenja političkih disidenata i njihovih porodica, hapšenje novinara, otimanje privatne svojine crkve koja je starija i od moderne države Srbije, i od moderne države Crne Gore, kojoj čak ni u vreme fašističkih integracija za vreme drugog svetskog rata nije otimana imovina - navodi Đurić.

Kako je on rekao, možda će tada biti prilike da se ta institucija ''nesumnjivog međunarodnog prestiža pozabavi i problemom zabrana vokalno-instrumentalnih predstava, crteža na tarabama i igralištima, repovanja, pevanja i drugačijeg razmišljanja uopšte''.

- Do tada, predlažem uvaženim kolegama iz Državnog Ministarstva za ljudska i manjinska prava nezavisne, suverene i samostalne države Crne Gore, da predmet vezan za navodnu velikosrpsku agresiju proslede kolegama iz Ministarstva zdravlja, sektor za mentalnu higijenu -

#Crna Gora

#Marko Đurić

#Srbija

'