AKTUELNO

Zbog sve češćih bezbednosnih pretnji kojima je izložena naša zemlja, kako iznutra tako i spolja, važno je da, po uzoru na Rusku Federaciju, usvojimo novu strategiju nacionalne bezbednosti, kako bi država Srbija na što brži i efikasniji način neutralisala sve potencijalne opasnosti koje mogu da ugroze njeno nacionalno jedinstvo i teritorijalni integritet i suverenitet - izjavio je Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige (SL).

Đurđev ističe da bi se novom strategijom nacionalne bezbednosti trebalo posebno fokusirati na upotrebu interneta odnosno informaciono-komunikacionih tehnologija, koje se sve više koriste za izvršenje krivičnih dela, kao što su pranje novca i finansiranje terorizma, ali i za distribuciju opojnih droga i psihoaktivnih supstanci.
Đurđev dodaje da je jedna od velikih pretnji sigurnosti naše država i građana međunarodni terorizam koji je postao globalni problem, ponajviše kada se radi o širenju lažnih informacija i izveštaja o potencijalnim terorističkim aktima.

- Glavno mesto odakle vrebaju bezbednosne pretnje, ponajviše usmerene ka mladima, jeste svakako internet koji može da sadrži materijale terorističkih i ekstremističkih organizacija, pozive na masovne nerede, sprovođenje ekstremističkih aktivnosti, učešće u masovnim događajima, i širenje neproverenih informacija, zato je od izuzetnog značaja da internet bude u fokusu pažnje nove strategijom nacionalne bezbednosti koju bi usvojila država Srbija, oslanjajući se na iskustva bratske Rusije – zaključuje Đurđev.

#Aleksandar Đurđev