AKTUELNO

Kadetkinja koja je snimala "užičko kolo" na policijskoj akademiji u Zagrebu izbačena je sa ove akademije.

Pre nekoliko dana je javnost postala upoznata sa snimkom kadeta Policijske akademije u Zagrebu na kojoj plešu ''užičko kolo''.

O slučaju se danas oglasila i Policijska akademija. U saopštenju navode da će načelnica akademije protiv odgovornih osoba iz Policijske škole ''Josip Jović'' podneti zahtev za pokretanje disciplinskog postupka.

Snimak je nastao 15. jula na Policijskoj akademiji, u kasnim večernjim satima, u periodu odmora za polaznike škole.

"Nije nadzirano poštovanje kućnog reda"

"Naime, zbog činjenice da su polaznici završili kontaktnu nastavu od deset nedelja, i zbog suzbijanja širenja zaraze nisu napuštali krug Policijske akademije, odgovorne osobe policijske škole dozvolile su polaznicima produženo slobodno vreme za druženje do ponoći, umesto do 22 sata.

Tiokom navedenog vremena nekoliko polaznika koji se nalaze u ovom ciklusu kontaktne nastave su na otvorenom prostoru kruga škole slušali muziku i plesali.

No, za vreme njihovog druženja, rukovodioci ovih skupova, koji su dozvolili razonodu i druženje, trebali su nadzirati poštovanje kućnog reda te da je ponašanje polaznika primereno i nije suprotno odredbama Statuta policijske škole Josip Jović, a što su prema do sada utvrđenom, propustili učiniti.

19-godišnja polaznica isključena iz policijske škole

Snimanje i objavu navedenog snimka inicirala je 19-godišnja polaznica čime je nedvosmisleno prekršila važeće pravne propise Policijske škole te je nanela štetu ugledu Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog navedenog je isključena iz policijske škole, dok će se i prema ostalim polaznicima sa snimka izreći odgovarajuće sankcije.

Međutim, Policijska akademija je mišljenja kako je realna situacija da se mlade, punoletne osobe, čije osposobljavanje za posao policijskog službenika još uvek traje, ponekad i nađu u neprimerenim situacijama.

No, na osobama koje su za njih odgovorne tokom školovanja leži odgovornost da ih na to upozore i objasne im zašto je neko ponašanje neprimereno za policijski sistem.

#Hrvatska

#Užičko kolo