AKTUELNO

Ukrajinke Asmik Zdanova zvana Asja, (60) i Natalija Načinkina (32) optužene su da su vrbovale najmanje 17 stranih državljanki, uglavnom sa područja Ukrajine i Rusije, te ih dovodile u BiH, radi pružanja seksualnih usluga za novac.

Protiv pomenutih žena koje se nalaze u pritvoru, Tužilaštvo BiH je podnelo optužnicu koja ih tereti da su organizovale grupu ljudi radi vršenja krivičnih dela međunarodnog navođenja na prostituciju i međunarodne trgovine ljudima, a optužnica je prosleđena na potvrđivanje Sudu BiH.

Prema optužnici, pomenuta dela su činile od početka 2019. godine, pa sve do 26. januara ove godine, na području Mostara i Banjaluke, delujući zajedno i u međusobnom dogovoru.

- Optužene osobe terete se za eksploataciju najmanje 17 žrtava, stranih državljanki, uglavnom sa podučja Ukrajine i Istočne Evrope - navode iz Tužilaštva.

U optužnici se navodi da su optužene, radi sticanja nezakonite imovinske koristi, vrbovale strane državljanke, uglavnom sa područja Ukrajine i Rusije, te ih dovodile u BiH, pronalazili smeštaj i iskorišćavale radi pružanja seksualnih usluga za novac, što je kod nekih od žrtava dovelo do teških posledica po telesno i duševno zdravlje.

- U okviru istrage, prikupljeni su dokazi da su optužene sudelovale u vrbovanju, dovođenju u BiH i eksploataciji, najmanje 17 žrtava trgovine ljudima, koje su na području BiH, najviše na lokacijama u iznajmljenim prostorima u Mostaru, Banjaluci i Bijeljini, terale na pružanje seksualnih usluga za novac, koji su žrtve morale davati optuženima - navode iz Tužilaštva. - Kada su žrtve izrazile neslaganje sa tretmanom i postupanjem, optužene su ih na ponižavajuće načine primoravale na dalju eskploataciju.

SASLUŠANJE 42 SVEDOKA

U ovom predmetu Tužilaštvo BiH je sa partnerskim institucijama i agencijama, sprovelo opsežnu istragu, uključujući i međunarodnu pravnu pomoć, pa se uz optužnicu predlaže saslušanje 42 svedoka, dva stručna veštaka i prilaganje oko 140 materijalnih dokaza, dodaju iz Tužilaštva.

Autor:

#Bosna i Hercegovina

#devojke

#optužnica

#podvođenje