AKTUELNO

Od 1. marta uvodi se nova direktna železnička linija teretnog voza Sava ekspres, koji će saobraćati između Slovenije i Srbije, saopštilo je danas železničko preduzeće Srbija kargo.

Dogovor o tome je, kako se navodi, postignut je na regionalnom sastanku direktora železničkih prevoznika u robnom saobraćaju, održanom u Portorožu 6. i 7. februara.

Dodaje se da je tom prilikom potpisan Memorandum o saradnji regionalnih železničkih prevoznika u robnom saobaćaju. Reč je o potpuno novom projektu koji će od 1. marta ponuditi pouzdane redovne veze, kraće tranzitno vreme i veći kvalitet celokupne usluge.

Generalni direktor Srbija karga Dušan Garibović je, pored predstavljanja poslovanja i razvojnih planova preduzeća, istakao da će Sava Expres s omogućiti da države EU budu bolje povezane sa Srbijom i drugim državama u regionu.

Kako je navedeno, skup je održan sa ciljem poboljšanja međusobne saradnje, povećanje obima železničkog prevoza robe na ključnim koridorima, ekonomske i socijalne kohezije, poboljšanje kvaliteta usluga postojećim i novim klijentima i ujedno oblikovanje novih, ka klijentima usmerenih proizvoda, kao što je Sava Express.

Memorandum o saradnji potpisali su direktori preduzeća: SZ Z Cargo, HŽ Cargo, Železnice Republike Srpske, Makedonski železnici transport, JP ŽFBIH d.o.o. Sarajevo, Montecargo i Srbija Kargo a.d.

Zaključili su da će se zajedno usmeriti ka razvoju novih kvalitetnih usluga, saradnji pri prevozu robe na području nekadašnjeg desetog koridora odnosno planiranog Alpsko - Zapadnobalkanskog koridora, u državama bivše Jugoslavije i obezbediti najkvalitetnijih logističkih usluga.

Veruju da će se to pozitivno odraziti i na razvoj regiona i preusmeravanje robnih tokova sa druma na železnicu.

#Slovenija

#Srbija

#Voz

'