AKTUELNO

Posledice pandemije korona virusa su donele Nemačkoj u prva tri kvartala prošle godine ogroman deficit.

Prema podacima Statističke savezne službe deficit je iznosio 157,1 milijardu evra. 

Pandemija je donela povećanej izdataka za 11,6 odsto, uz pad prihoda od 4,3 odsto u periodu od januara i septembra.

#Ekonomija

#Nemačka

#minus

#pad