AKTUELNO

Pohvaljene su mere koje su preduzete u upravljanju državnim železničkim preduzećima.

Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Srbiji zajam od 182,6 miliona evra (200 miliona dolara) za poboljšanje upravljanja javnim rashodima i unapređenju efikasnosti i finansijske održivosti javnih preduzeća u oblasti energetike i saobraćaja, saopštila je danas ta banka.

Prvi od dva predložena zajma za razvojnu politiku u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća podržava višegodišnje napore Vlade Srbije da podigne efikasnost i efektivnost javne potrošnje i transformiše sektore energetike i saobraćaja. Ove reforme su značajni strateški ciljevi u kontekstu procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, navodi se u saopštenju.

-Efikasnija javna uprava i javna preduzeća jesu neke od kritičnih karika koje nedostaju da srpska privreda bude prijemčivija za investicije - ocenila je regionalna direktorka Svetske banke za zapadni Balkan, Elen Goldstin i dodala da će reforme koje finansira ta banka pomoći da se privuku privatni investitori i doprineće stvaranju radnih mesta.

Kako je istaknuto u saopštenju, kad je reč o upravljanju javnim rashodima, najveći izazov sa kojim se Srbija suočava jeste poboljšanje kvaliteta javnih usluga, kao što su obrazovanje i zdravstvo, uz istovremeno držanje pod kontrolom ukupnih izdataka za plate u javnom sektoru.

-Ovaj program podržava reforme koje će smanjiti javne rashode i naći rešenja za uska grla koja sprečavaju kvalitetnije pružanje ovih ključnih usluga gradjanima Srbije. Reforme uključuju reviziju pravnog okvira i politika koje se tiču zapošljavanja u javnom sektoru, reformu sistema platnih razreda, te struktuiran pristup u prilagodjavanju broja zaposlenih - navela je Svetska banka.

Pohvaljene mere u upravljanju državnim železničkim preduzećima

Viši ekonomista Svetske banke Ešli Tejlor je rekao da zajam za razvojnu politiku pruža podršku sprovođenju izazovnih reformi koje su od ključne važnosti za vladin plan fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi.

Svetska banka je ukazala da javna i državna preduzeća u oblasti energetike i saobraćaja predstavljaju značajan izvor fiskalnog rizika i da su sektorske reforme u Srbiji dugo odlagane usled sistemske institucionalne slabosti i jakih interesa.

-Usvajanjem planova finansijske konsolidacije koje podržava ovaj zajam vlada je započela ambiciozan program reformi ovih preduzeća. Usvojene su prilagodjene cene električne energije, uz prateće mere zaštite ugroženih potrošača u domaćinstvima, pri čemu se ulaže napor da se unapredi operativna efikasnost u preduzeću za distribuciju struje kroz smanjenje troškova za zaposlene - navela je Svetska banka.

Pohvaljene su mere koje su preduzete u upravljanju državnim železničkim preduzećima i smanjenje broja zaposlenih.

Č.N.

#Srbija

#Svetska banka

#kredit

'