AKTUELNO

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je danas javni poziv za finansiranje projekata u lokalnim samoupravama, koje će do 15. marta moći da konkurišu za ukupno 320 milona dinara u 2018. godini.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je tim povodom rekao da je budžet Fonda za lokalne samouprave ove godine uz podršku vlade uvećan čak 32 puta, u odnosu na 2017.

Ružić je kazao da će najveći deo sredstava iz tog fonda - 256,147 miliona dinara biti opredeljeno, pre svega, za infrastrukturne projekte koji unapređuju kvalitet života građana i doprinose lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju - komunalne infrastrukture, školskih, predškolskih, kulturnih i sportskih objekata, kao i zgrada lokalnih institucija, zatim uređenje parkova, pijaca, trgova i rasvete.

Ministar je istakao da će biti podržani novi, ali i već započeti projekti za čiji završetak i stavljanje u funkciju nedostaju sredstva, "pošto su najskuplji projekti oni za koje su potrošena sredstva građana,a nisu stavljeni u funkciju".

Lokalnim samoupravama mogu se odobriti sredstva po jednom zahtevu u toku godine,a visina finansiranja ne može biti veća od 10 odsto ukupno opredeljenog novca za svaku od tri grupe projekata.

Oko 48 miliona dinara biće usmereno na nabavku neophodnih savremenih tehnologija za uvođenje e-Uprave, a 16 miliona dinara kao pomoć gradovima i opštinama u organizaciji kulturnih, sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji.

- Deo sredstava biće usmeren i na izgradnju adekvatnih prilaza javnim službama i ustanovama osobama sa invaliditetom - rekao je Ružić.

Ministar je istakao da svi projekti sa kojima se aplicira moraju da imaju svu potrebnu projektno - tehničku dokumentaciju, dozvole i saglasnosti.

Objasnio je da će komisija za sprovođenje postupka razmotriti prijave prijave projekata u skladu sa utvrđenim kriterijumima i predložiti kako će se raspodeliti sredstva odnosno koja opština ispunjava uslove.

- Svaka opština u kalendarskoj godini može da dobije sredstva za jedan konkretan projekat, a mogu da konkurišu sa više projekata. Ali, mi ćemo u skladu sa opredeljenim sredstvima davati mogućnost da im se odobre i neki od prioritetnih projekata koje one odrede - Ružić očekuje da opštine budu veoma zainteresovane za učesće na konkursu.

- Tako ćemo ove godine, na jedan skroman način, pomoći da se poboljšaju uslovi života u tim opštinama i gradovima. Mislim da je veoma važno da omogućimo, pored reformi koju sprovodimo u državi, da jedinice lokalne samouprave te reforme na neki način valorizuju kroz realizaciju određenih projekata - naglasio je Ružić.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu, kao i javni pozivi i potrebni obrasci mogu se preuzeti sa sajtu ministarstva.

Pročitajte još: Vučić sa delegacijom Gaspromnjefta i NIS-a razmotrio Izveštaj o poslovanju u 2017. godini (FOTO)

#Branko Ružić

#projekat

'