AKTUELNO

Prema oceni ove agencije, odluka o zadržavanju stabilnih izgleda za povećanje kreditnog rejtinga opredeljena je povoljnim izgledima za dalji privredni rast i odličnim fiskalnim pokazateljima, saopštila je Narodna banka Srbije.

Rejting agencija Standard & Poor's zadržala je stabilne izglede za poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti i potvrdila kreditni rejting Srbije na nivou “BB”.

Prema oceni ove agencije, odluka o zadržavanju stabilnih izgleda za povećanje kreditnog rejtinga opredeljena je povoljnim izgledima za dalji privredni rast i odličnim fiskalnim pokazateljima, saopštila je Narodna banka Srbije.

Agencija posebno ističe i višegodišnje očuvanje cenovne stabilnosti, kao i značajno popravljanje spoljne pozicije i povećanu otpornost na šokove iz međunarodnog okruženja, što je postignuto zahvaljujući snažnom rastu izvoza.

Standard & Poor's u svojoj odluci naglašava potvrđenu operativnu nezavisnost i kredibilitet Narodne banke Srbije, na šta ukazuje i usidrenost inflacionih očekivanja.

Tome doprinosi i višegodišnji uspeh u očuvanju niske i stabilne inflacije, uporedive s razvijenim zemljama, koja će, prema mišljenju ove agencije, ostati u granicama cilja od 3 ± 1,5 odsto u srednjem roku.

Standard & Poor's ocenjuje i da je bankarski sektor adekvatno kapitalizovan i likvidan.

Posebno se ukazuje na rezultate Narodne banke Srbije i Vlade Srbije na planu smanjenja problematičnih kredita, čije je stanje za preko 50 odsto niže nego na početku primene strategije za njihovo rešavanje.

Učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima u aprilu ove godine iznosilo je 8,8 procenata, što je najniži nivo ovog pokazatelja otkad se prati. Prema oceni Standard & Poor's, njihovo rešavanje pozitivno je uticalo na ubrzanje rasta kreditne aktivnosti.

Procenjuje se da će u narednim godinama Srbija imati stabilan privredni rast, vođen investicijama, koji je pre svega rezultat očuvane makroekonomske stabilnosti i rastućeg poverenja investitora. Pored toga, ova agencija ističe i da će rast zaposlenosti i zarada u privatnom sektoru, uz rast kreditiranja stanovništva i stabilan priliv doznaka, dovesti do daljeg oporavka finalne potrošnje.

Kada je reč o ekonomskoj aktivnosti, navodi se i sve veća integrisanost Srbije u globalne industrijske lance, a posebno se ističu odlične performanse IKT sektora.

Dodatnu mogućnost za razvoj privatnog sektora i ubrzanje privrednog rasta Standard & Poor's vidi u daljem sprovođenju strukturnih reformi, čemu će doprineti i nastavak procesa pridruživanja Evropskoj uniji.

U svom saopštenju, Standard & Poor's konstatuje da je Srbija ostvarila značajan napredak na planu smanjenja spoljne neravnoteže i očekuje da će deficit tekućeg računa ostati na održivom nivou i u srednjem roku.

U tom kontekstu naglašava se i snažan rast izvoza robe i usluga i visok neto priliv stranih direktnih investicija - pre svega u prerađivačkoj industriji, koji će, prema oceni ove agencije, i u narednim godinama u potpunosti pokrivati deficit tekućeg računa.

Kada je reč o fiskalnim kretanjima, Standard & Poor's u prvi plan ističe višegodišnju posvećenost Vlade Srbije fiskalnoj konsolidaciji i uređenju javnih finansija, ističući strukturno fiskalno prilagođavanje, uspešan završetak aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom i smanjenje javnog duga.

Agencija ocenjuje i da će postignuti fiskalni rezultati biti očuvani i u narednom periodu, navodeći potencijal za dalje povećanje kapitalnih investicija.

Imajući u vidu ostvarene rezultate, Standard & Poor's ocenjuje da postoje stabilni izgledi za dalje povećanje kreditnog rejtinga Srbije.

U pogledu parametara koji će uticati na odluku o mogućem povećanju kreditnog rejtinga, ova agencija u prvi plan stavlja očuvanje održivog nivoa tekućeg deficita, dosledno sprovođenje strukturnih reformi, povećanje otpornosti na šokove iz međunarodnog okruženja i očuvanje cenovne stabilnosti, navedeno je u saopštenju.

#Ekonomija

#Narodna Banka Srbije

#Srbija

'