AKTUELNO

Da li je autizam je povezan sa nedostatkom raznolikosti mikrobiote creva?

Jedno od novijih istraživanja sugeriše da nedostatak raznolikosti u mikrobioti creva može bitipovezan sa razvojem autizma. Istraživači sa Državnog univerziteta u Arizoni analizirali su mikrobiotucreva dece sa poremećajem autističnog spektra i otkrili da ona imaju znatno manje raznolikepopulacije crevne mikrobiote od zdrave dece.

Studija, objavljena u PLoS One, autora Rose Krajmalnik-Braun, je značajna jer predstavlja prvusveobuhvatnu bakterijsku analizu dece sa poremećajem iz autističnog spektra. Istraživački tim jeanalizirao uzorke stolice 20 autističnih i 20 zdravih učesnika studije, starosti od 3 do 16 godina ikoristio tehniku pirosekvencije, koja omogućava da se mnogo različitih uzoraka DNK kombinuje ujedan skup podataka. Ovo je omogućilo naučnicima da pojedinačno mapiraju sastav crevnemikrobiote svih učesnika.

Deca sa autizmom imaju manje bakterijskih vrsta u mikrobioti creva

Rezultati su pokazali da deca sa autizmom imaju značajno manji diverzitet bakterijskih vrsta u svojojmikrobioti creva, u poređenju sa zdravom decom. Tačnije, tri posebna roda bakterija – Prevotella,Coprococcus i Veillonellaceae – nisu bila prisutna kod dece sa autizmom. Smatra se da ova tribakterijska roda igraju važnu ulogu u matebolizmu ugljenih hidrata, kao i mnogo širu ulogu podrškezdravlju drugih crevnih mikroba. Istraživači su doneli zaključak da nedostatak ovih sojeva u crevima može objasniti smanjenu diverzifikaciju kod dece sa autizmom.

Istraživanja poput ovog mogu nam pomoći da razumemo moguće uzroke autizma. Vodeći istraživač dr Krajmalnik-Braun prokomentarisala je nalaze svog tima:

S obzirom na ono što znamo o veoma jakim vezama između zdravlja mozga, creva i imunog sistema, hitno nam je potrebno više istraživanja o njihovim mogućim implikacijama - posebno za razvoj novih pristupa lečenju.

Foto: Enterobiotik

Zdrava mikrobiota creva - preduslov za opšte zdravlje

Takođe, s obzirom da naše opšte zdravlje i imunitet kreće od zdravlja našeg sistema za varenje, treba održavati dobar balans crevne flore i tako prevenirati razna neželjena stanja.

Disbalans mikrobiote nastaje kada se naruši ravnoteža između dobrih i loših bakterija, pod uticajemjednog ili više faktora. U tom slučaju, štetne bakterije nadvladaju korisne i dolazi do pojavesimptoma kao što su dijareje, opstipacije, grčeva, nadutosti, gasova ili bola u stomaku.

Jedini način da sprečimo disbalans creve flore jeste uzimanje dodatnih količina probiotskih kultura.Ukoliko ih unesemo u odgovarajućem broju one će neutralisati efekte patogenih sojeva u crevima iomogućiti ponovno uspostavljanje zaštitne barijere. Prilikom odabira probiotskih preparata trebaimati na umu da efikasnost zavisi od probiotskih sojeva koji se u njima nalaze.

Enterobiotik® JUNIOR predstavlja jedinstvenu kombinaciju probiotske gljivice Saccharomycesboulardii, probiotskih bakterija LGG, LP 6595 i cinka formulisanu posebno za očuvanje zdravogdigestivnog trakta kod dece starije od 3 godine.

Autor: Pink.rs