MarketingPink International d.o.o.

Neznanog junaka 1, 11000 Beograd, Srbija

Telefon: 011 3063 527

e-mail: marketing@rtvpink.com

Redakcija: webredakcija@pink.rs