AKTUELNO

I tokom hladnijih meseci dobro je uključiti klima uređaj na 10 minuta, bar jednom u mesec dana...

Klima uređaj automobila trebalo bi redovno proveravati kod majstora, a to znači barem jednom u dve godine. Dobar majstor lako može da uoči neke nepravilnosti u radu kompresora, odnosno da li se u sistemu stvara kiselina koja može da dovede do pregorevanja.

Klimu je potrebno uključivati tokom cele godine, a ne samo leti. Tokom hladnijih meseci dobro je uključiti klima uređaj na 10 minuta, bar jednom u mesec dana, da bi sistem mogao da bude podmazan i da bi ulje moglo normalno da odradi svoj posao.

Leti, kada klimu koristite svakodnevno, dva minuta pre nego što isključite motor, isključite klima uređaj i ostavite ventilatore na da duvaju na maksimum. To je važno uraditi da bi se sprečila kondenzacija u sistemu za hlađenja, odnosno da bi ceo sistem mogao da se isuši pre nego što se motor ohladi.

Ako auto duže vreme radi u leru, isključite klima uređaj. Kada motor "vergla", a menjač je u neutralnom položaju, kompresor klima uređaja veoma teško može da radi, navodi Automania.

Proverite šta piše u uputstvu i pridržavajte se preporučene temperature u određenim vremenskim uslovima, jer će tako kompresor raditi optimalno i bez previše napreznja.

Autor: