AKTUELNO

Skupština grada Beograda usvojila je danas budžet za sledeću godinu koji je, kako je rečeno, najveći u istoriji Beograda i, zajedno sa budžetima gradskih opština, iznosi oko 143 milijarde dinara.

To je, u odnosu na ovogodišnji budžet, više za 9,6 odsto ili za 12,5 milijardi dinara.

U narednoj godini najviše sredstava budžeta biće potrošeno za delatnost drumskog i železničkog saobraćaja i to za funkcionisanje javnog prevoza putnika u gradu, nabavku vozila za prevoz putnika u javnom saobraćaju i za ulaganja u putnu infrastrukturu, i to u iznosu oko 53,5 milijardi dinara.

Foto: Tanjug/Tanja Valić

U oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja planirana su sredstva u iznosu od oko 18 milijardi dinara i to za funkcionisanje ustanova, subvencije privatnim vrtićima, tekuće i kapitalno održavanje i izgradnju 17 novih vrtića.

Za osnovno i srednje obrazovanje planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 7,6 milijardi dinara.

Foto: Tanjug/Tanja Valić

Između ostalog, sedam milijardi obezbeđeno je za kupovinu novih vozila za javni prevoz.

Kada su u pitanju socijalna davanja, planirana su sredstva u iznosu od skoro pet milijardi dinara.

#Beograd

#budžet grada

'