AKTUELNO

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Milosav Miličković i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić prisustvovali su danas potpisivanju Ugovora o međusobnoj saradnji između Republičkog geodetskog zavoda i Opštine Rakovica.

Dokument su potpisali predsednik opštine Vladan Kocić i direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković, a njime seuređuje način korišćenja opštinskih prostorija gde će se preseliti deo Republičkog geodetskog zavoda – Služba nepokretnosti Rakovica (katastar).

Planirano je da katastar u ovoj opštini već u januaru počne sa radom.

- Ovo je važna vest za stanovnike Rakovice jer će od januara imati ispostavu Republičkog geodetskog zavoda, odnosno katastra, što znači da će ljudi koji žive u ovom delu grada moći brže da završe svoje poslove. Naš plan je da zajedno sa RGZ-om u većini beogradskih opština organizujemo ovakve ispostave, ona je završena na Čukarici, a radiće se na Vračaru i drugim opštinama. Želimo na ovaj način da omogućimo ljudima da na teritoriji svojih opština završe štoviše upravnog posla. Promenom Zakona o glavnom gradu i Statuta glavnog gradavratili smo opštinama mnoge nadležnosti, tako da građani mnoge poslove mogutu i da obave, a sa ispostavama katastra taj deo posla biće još širi – rekao je Vesić.

Foto: Opština Rakovica

On je podsetio i da će opštine uspostavljati opštinske uslužne centre svudagde ima dovoljno ljudi i gde postoji dovoljna potreba za obavljanjem određenih poslova.

- Jedan takav smo već uradili u Kaluđerici, sledeći je u Resniku. To su prostoriod stotinak kvadrata gde se nalaze sve opštinske i gradske službe, kao ipojedine republičke, poput katastra ili PIO, tako da građani ne moraju da iduni u glavnu opštinsku zgradu da bi završili određeni posao, već većinuposlova mogu obaviti u opštinskim uslužnim centrima. To je pravadecentralizacija jer omogućavamo građanima da upravne poslove obave tamo gdežive – istakao je Goran Vesić.

Foto: Opština Rakovica

Foto: Opština Rakovica

Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković istakao je da poslenekoliko decenija konačno pojedine službe ovog zavoda dolaze u svoje matičneopštine.

- Matična služba opštine Rakovica decenijama se nalazi u Ulici 27. marta, štoje deset kilometara daleko odavde. Građani su zato morali i po sat vremena daputuju do svog katastra, a sada će zahvaljujući odluci Grada Beograda svojeposlove moći da obavljaju u svojim matičnim opštinama. To je potez dobrogdomaćina koji se približava svojim građanima – rekao je Drašković.

Foto: Opština Rakovica

On je dodao da, pored toga što Republički geodetski zavod radi nadigitalizaciji, ovim potezom se unapređuje privreda i pomaže građanima Rakovice, a bilo ih je više od 14 hiljada u ovoj godini koji su morali da dođu ucentar grada da završe posao. 

– Sa druge strane, omogućićemo privredi da sve svoje administrativne problemerešava mnogo lakše i brže u direktnoj i neposrednoj saradnji sa službenicimaRepubličkog geodstskog zavoda – istakao je Drašković i dodao da je prostor kojisu u ovoj opštini dobili službenici zavoda, njih 25, jedan od najlepših u gradu,kao i da postoji čekaonica za građane sa pristupnom rampom za invalide.   

Posle potpisivanja ugovora, domaćini i gosti obišli su radove na adaptacijiopštinskih prostorija u kojima će se nalaziti katastar, a koje sopstvenimsredstvima finansira Opština Rakovica.

Prema ugovoru, za Republički geodetski zavod izdvojene su prostorije u suterenu površine 339 metara kvadratnih, sedam kancelarija na četvrtom spratu, kao išalteri 14, 15 i 16 u Uslužnom centru Gradske opštine Rakovica.

Ukupna površina čitavog prostora koji je namenjen za Službu nepokretnostiRakovica je 438 metara kvadratnih. U toku su radovi kako bi se prostorijepreuredile za potrebe RGZ-a.

Predviđeno je da radovi budu gotovi do krajagodine.Preseljenjem dela RGZ-a, građanima Rakovice će biti olakšano da završavajuposlove katastra. Posebno će se olakšati proces legalizacije objekata, imajućiu vidu da će uskoro Gradska opština Rakovica biti zadužena za legalizacijuobjekata površine do 400 metara kvadratnih.

#RGZ

#Rakovica

#ugovor

'