AKTUELNO

Građevinski inspektor podneo je odgovarajuće krivične prijave protiv odgovornih zbog urušavanja zgrade u Vidovdanskoj ulici na Vračaru i obavestio Prvo osnovno javno tužilaštvo o činjeničnom stanju, saopštio je gradski Sekretarijat za inspekcijske poslove i apelovao na građane da poštuju zabranu korišćenja objekta, jer je i dalje nebezbedan.

Građevinski inspektor je, kako se navodi u saopštenju, doneo i rešenje kojim je naložena hitna obustava svih radova na izgradnji objekta, osim radova na obezbeđenju temeljne jame.

U jučerašnjem saopštenju se navodi da je Sekretarijat za inspekcijske poslove uputio dopis Inženjerskoj komori Srbije kako bi se preispitalo postupanje i utvrdila odgovornost članova Komore.

Pred Sekretarijatom za inspekcijske poslove Beograda vodi se postupak inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekta u Vidovdanskoj 4, gde je u petak počelo, a juče se nastavilo urušavanje susedne zgrade.

Sekretarijat je u saopštenju naveo da investitor ima građevinsku dozvolu od 22. aprila ove godine i potvrdu o prijavi radova od 14. maja.

Takođe i da je članom 175. Zakona o planiranju i izgradnji propisano da je građevinski inspektor dužan da obavezno uradi dva inspekcijska nadzora i to prilikom dobijanja obaveštenja od nadležnog organa o prijavi temelja i posle završetka objekta u konstruktivnom smislu.

"Kako za ovu lokaciju nisu podnete prijave građevinskoj inspekciji pre urušavanja objekta, nije bilo osnova da se pokrene vanredni inspekcijski nadzor", preciziraju iz Sekretarijata za inspekcijske poslove.

Dodaju da je odmah po saznanju da je 16. jula urušen objekat na susednoj parceli, građevinska inspekcija obavila hitan inspekcijski pregled ove lokacije.

Shodno ovlašćenjima građevinskog inspektora, po hitnom postupku je doneto Rešenje o zabrani korišćenja urušenog objekta jer je na licu mesta utvrđeno da bi korišćenjem objekta bezbednost i sigurnost stanara bila ugrožena, navodi se u saopštenju.

Investitoru je naloženo da izradi odgovarajuću projektnu dokumentaciju za obezbeđenje jame i susednih objekata i da uradi neophodne radove kojima će se obezbediti sigurnost susednih objekata, okoline i saobraćaja i da to mora početi odmah.

Sekretarijat za inspekcijske poslove takođe naglašava da su stručni nadzor i odgovorni izvođač, osobe koje su obavezne da organizuju izvođenje radova i svakodnevno ih nadziru

Stručni nadzor, koji određuje investitor, kontroliše da li se gradi prema građevinskoj dozvoli, proverava kvalitet izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa.

Odgovorni izvođač radova je dužan da izvodi radove prema dokumentaciji na osnovu koje je dobio građevinsku dozvolu a obavezan je i da obezbeđuje sigurnost objekta, ljudi na gradilištu i okoline.

Inspekcija navodi da je izvođač radova obavezan i da pismeno upozori investitora o nedostacima u tehničkoj dokumentaciji i nastanku nepredviđenih okolnosti koje utiču na izvođenje radova i primenu tehničke dokumentacije.

Sekretarijat za inspekcijske poslove napominje da ga izvođač radova nije obavestio o bilo kakvim nepravilnostima na gradilištu iako je, po izjavama stanara, bio obavešten o oštećenjima koje je izvođenje radova izazvalo na susednom objektu.

#Inspekcija

#Urušavanje

#Vidovdanska ulica

#Vračar

#prijava

#zgrada