AKTUELNO

Gradsko veće Grada Beograda donelo je Odluku o osnivanju Fondacije za decu i mlade Beograda i uputilo je Skupštini grada na razmatranje i usvajanje, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.


"Sve nas je potresla tragedija od pre mesec dana kada su nastradale dve devojčice čija majka nije imala dovoljno novca da ih prehrani. U Beogradu više nijedno dete neće biti gladno i to garantujem. Zato sam predložio da Grad osnuje fondaciju koja će pratiti potrebe i davati podršku deci i mladima koji žive na teritoriji grada, a čije porodice svojim kapacitetima ne mogu u potpunosti da ispune njihove potrebe", rekao je Vesić.

Kako je rekao, želi da se svakom detetu u Beogradu obezbedi bezbrižno detinjstvo i odrastanje, da ono dobije podršku u svim sferama svakodnevnog života.

"Neću se smiriti sve dok to ne postignem", poručio je Vesić.

Fondacija će preduzimati aktivnosti u pružanju podrške odnosno pomoći, naročito porodicama sa više dece u prevazilaženju kriznih situacija, pružanju pomoći u robi i hrani, osnaživanju roditelja dece u socijalno ugroženim porodicama podizanjem njihovih kapaciteta putem stručnih obuka, prekvalifikacije, obrazovanja, usavršavanja, doškolovanja i pomoći pri zapošljavanju.

Pored toga, biće preduzete stimulativne mere za podsticanje dodatnog obrazovanja i doškolovanja dece i omladine iz marginalizovanih socijalnih grupa, zatim za pružanje posebnih oblika pomoći u zavisnosti od prepoznatih potreba kako porodica tako i dece i omladine sa teritorije grada Beograda, pomoći i podrške deci i mladima bez roditeljskog staranja, kada su staratel?i srodnici koji po važećim propisima ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava i usluga iz oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite.

Fondacija će imati upravni odbor u kojem će biti ugledne javne ličnosti kako bi se raspodela pomoći na osnovu konkursa vršila pravedno. Fondacija će primati donacije kako od građanki i građana tako i od kompanija.

"Fondacija je državna i pripada svim ljudima Beograda. To znači da kada nekom detetu pomogne fondacija, to znači da pomažu svi Beograđani, a ne neki pojedinac. Beograd će brinuti o svakom detetu i svako dete imaće pravo na srećno odrastanje", rekao je Vesić.

Kako je rekao, želi da se svakom detetu u Beogradu obezbedi bezbrižno detinjstvo i odrastanje, da ono dobije podršku u svim sferama svakodnevnog života.

"Neću se smiriti sve dok to ne postignem", poručio je Vesić.

Fondacija će preduzimati aktivnosti u pružanju podrške odnosno pomoći, naročito porodicama sa više dece u prevazilaženju kriznih situacija, pružanju pomoći u robi i hrani, osnaživanju roditelja dece u socijalno ugroženim porodicama podizanjem njihovih kapaciteta putem stručnih obuka, prekvalifikacije, obrazovanja, usavršavanja, doškolovanja i pomoći pri zapošljavanju.

Pored toga, biće preduzete stimulativne mere za podsticanje dodatnog obrazovanja i doškolovanja dece i omladine iz marginalizovanih socijalnih grupa, zatim za pružanje posebnih oblika pomoći u zavisnosti od prepoznatih potreba kako porodica tako i dece i omladine sa teritorije grada Beograda, pomoći i podrške deci i mladima bez roditeljskog staranja, kada su staratel?i srodnici koji po važećim propisima ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava i usluga iz oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite.

Fondacija će imati upravni odbor u kojem će biti ugledne javne ličnosti kako bi se raspodela pomoći na osnovu konkursa vršila pravedno. Fondacija će primati donacije kako od građanki i građana tako i od kompanija.

"Fondacija je državna i pripada svim ljudima Beograda. To znači da kada nekom detetu pomogne fondacija, to znači da pomažu svi Beograđani, a ne neki pojedinac. Beograd će brinuti o svakom detetu i svako dete imaće pravo na srećno odrastanje", rekao je Vesić.

#Goran Vesić