AKTUELNO

Predsednik opštine Miroslav Ivanović uručivao je danas građanima Palilule rešenja o ozakonjenju nelegalno izgrađenih objekata.

Opština Palilula u 2024. godini, ubrzanom procedurom, nastavlja sa postupcima ozakonjenja angažujući pravni sektor u širem obimu odnosno uključivši i ostala odeljenja Uprave kako bi se ovaj veliki posao odradio.