AKTUELNO

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) iskreno čestita Osnovnom sudu u Kruševcu, Predsedniku suda Slobodanu Ivanoviću i svim sudijama i radnicima tog suda, na izuzetnom i nesvakidašnjem uspehu u radu.

Komisija Vrhovnog kasacionog suda za dodelu nagrada i priznanja, dodelila je dana 09.10.2019.godine Osnovnom sudu u Kruševcu čak tri prestižna priznanja – za rezultate u rešavanju starih predmeta; za doprinos unapređenju efikasnosti i kvaliteta sudskog sistema, kao i za inovacije koje su doprinele poboljšanju rada suda. UST veruje da ovakav izuzetan uspeh zahteva da bude jasno i glasno prepoznat i uvažen kao najbolji primer dostojanstva, savesnosti i stručnosti u radu - koji treba slediti.

Dovoljno su bili vidljivi samo oni koji svojim postupcima urušavaju dostojanstvo i ugled pravosuđa, i izazivaju prezir i nepoverenje građana u rad pravosudnih organa. U svojim zalaganjima za bolje, efikasnije i uglednije pravosuđe, UST smatra da još više treba da budu vidljivi oni koji na najbolji način demonstriraju koliko pravosudna profesija može da se voli i poštuje, i da se tako na najbolji način unapređuje ugled svih nas koji tom pravosuđu pripadamo.

Građani Republike Srbije treba da vide i čuju i to da naše pravosuđe ima i one koji uprkos svim teškoćama u radu, skromno, dostojanstveno, a nevidljivi očima javnosti, ulažu izuzetne napore da na sveopštu korist urade više od onoga što se od njih očekuje.

Još jednom, UST kao strukovno udruženje sudija i tužilaca, čestita kolektivu Osnovnog suda u Kruševcu na izuzetnom uspehu, rezultatima i zasluženim priznanjima, uz iskrenu želju da ovi uspesi budu primer i inspiracija svim drugim pravosudnim organima Republike Srbije.

#Sudija

'