AKTUELNO

S. N. (25) uhapšena je pod sumnjom da je bacila svoje tek rođeno dete u septičku jamu u dvorištu kuće u Sonti kod Apatina.

Prema nezvaničnim informacijama, telo bebe je bačeno u jamu u Pionirskoj ulici pre tri nedelje. Slučaj je policiji prijavio suprug osumnjičene, K. N. koji nije bio kod kuće nego na terenskom poslu u Mađarskoj. Telo bebe nađeno je u dvorištu kuće kad se suprug vratio sa puta i video da mu se žena porodila, a da bebe nema. On je tada pozvao policiju i prijavio slučaj.

Marina Paunović, psiholog i psihoterapeut, za Novo jutro Pink televizije kaže da okolina teško preopoznaje znake depresije, pa je to moguće i u ovom slučaju, ukoliko se, kaže ona, to i dokaže.

- Pročitala sam da je ona bila trudna kada je izgubila jedno dete. Možemo da pretpostavimo da je to ostavilo posledice po nju. Okolina najčešće ne prepoznaje da se radi o depresiji i to je najčešći problem – kazala je Paunović. 

Ona objašnjava da su zapravo simptomi depresije očigledni, a ogledaju se u netipičnom i drugačijem ponašanju osobe, samo je važno, smatra ona, da se obrati pažnja.

- Osoba se uvuče u sebe, demotivisana je, tiha, čini stvari koje su nerelane. Jednostavno ososba drugačija. Kod nas mislite da ako je osoba trudna, pa sa detetom to može da znači spas, međutim, to nije uvek baš tako – rekla je Paunović.

Kako objašnajva, glavni okidač za postoporođajnu depresiju uglavnom bude neki okidač iz prošlosti.

- Najčešće okidač za postporođajnu depresiju budu tragedije koje su se desile u prošlosti. Trudnoća bude ta koja ih aktivira. Kada kažemo da je trudnoća drugo stanje, pa je senzibilitet drugačiji – objašnjava Paunović.

Predrag Savić, advokat, za Novo jutro kaže da čedomorstvo danas ulazi u red većine,savremenih krivičnih zakonika, u kojima je najčešće predviđeno kao lakši (privilegovani) oblik krivičnog dela.

Glavni razlozlog za viđenje ovog krivičnog dela kao privilegovanog, jesu tvrdnje da se za vreme porođaja i nekog vremena nakon toga, majka nalazi u stanju psihofizičkih poremećaja izazvanih samim porođajem.

U našem zakonodavstvu ubistvo deteta pri porođaju predviđeno je članom 50. KZ Republike Srbije u kome se kaže da će se majka,koja liši života svoje dete za vreme porođaja ili neposredno posle porođaja dok traje poremećaj što ga je kod nje izazvao porođaj, kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

- Privilegovano je ubistvo, znači i privilegovane kazne. Privilegovano ubistvo je ubistvo iz samilosti, ubistvo iz nehata... Tu zakonodavac uvažava okolnosti,pod kojima je zločin počinjen. Ideja je da se preispita postojanje ovog dela, jer često se dešava da veštaci kažu da kada je u pitanju ubistvo neposredno,posle porođajau uglavnom taj psihološki aspekat – objašnjava Savić.

On takođe isitče da je ranije u Srbiji bilo više ovakvih slučajva, i da se to uglavnom to dešavalo zbgo ekomske i morlane krize u društvu.

- Ranije je bilo više čedomorstva, jer je društvo bilo pod sankcijama. Od 2000. godine ne dešava se često takav vid čedmorstva, pa se struka složila oko dijagnoze,postporođajne depresije u ovakvim slučajevima – objašnajva Savić.

Lazar Lazović iz Udruženja sudija i tužilaštva kazao je da je, što se ovog slučaja,tiče, za sada može samo fenomenološki komentarisati, jer je postupak u toku.

- Zakonodavac mora da uvaži okolnosti i da postoje privilegovane okolnosti. Kod,ovogo događaja postupak je u toku, pa može samo fenomenološki da mu se pristupi.,Veruje se da je bilo postporođajne depresije. U jedan od segmetna postupka će,se uključiti stručnjaci koji će odrediti da li je reč o postporođajnoj,depresiji – kazao je Lazović. 

#psiholog

'