AKTUELNO

Preduzete su sve mere zaštite.

Kod 300 migranata u Prihvatnom centru u Preševu pronađene su telesne vaši, koje mogu da prenesu opasne zarazne bolesti. Lekari u centru tvrde da su preduzete sve zdravstvene i higijenske mere i da se broj zaraženiih smanjuje.

U Prihvatnom centru u Preševu, detaljnim pregledom telesne vaši su pronađene kod svakog drugog migranta.

Zdravstvene i epidemiološke službe su za nekoliko dana sprovele sve mere koje su im naložene kako bi se prekinula zaraza.

J. Stanković

'