AKTUELNO

Organizacija civilnog društva Partneri Srbija zajedno sa članovima Koalicije za slobodu pristupa informacijama organizovala je 10. juna 2021. godine javni događaj sa ciljem da se otvori šira javna debata o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Na događaju su govorili Milan Marinović, Poverenik za pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti, Nemanja Nenadić, iz organizacije Transparentnost Srbija, Pavle Dimitrijević iz CRTA-e, Tanja Maksić iz BIRN-a, a moderatorka događaja bila je Ana Toskić Cvetinović, izvršna direktorka organizacije Partneri Srbija.

Foto: Ustupljene fotografije

U svojim uvodnim obraćanjima većina panelista konstatovala je da predloženi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja bitno umanjuje dostignuti nivo prava na informacije, a da istovremeno ne adresira probleme uočene tokom godina primene Zakona. Kao posebno sporno navedeno je rešenje da se iz kruga obveznika Zakona isključe verske zajednice i političke partije, kao i da se poveća broj mogućih osnova ograničenja prava na pristup informacijama od javnog značaja. Poverenik Marinović istakao je da Nacrt sadrži i neka dobra rešenja, pre svega ona koja bi trebalo da unaprede izvršenje rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, te dovedu do odgovornosti onih koji uskraćuju informacije javnosti. 

Foto: Ustupljene fotografije

Ključne zamerke organizacija okupljenih u Koaliciju za slobodu pristupa informacijama na Nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama predstavljene su u dokumentu Crvene linije koji je dostupan na sajtu organizacije Partneri Srbija.

Foto: Ustupljene fotografije

Organizatori događaja, Partneri Srbija pozvali su sve zainteresovane da upute svoje komentare i primedbe na nacrt Zakona Ministarstvu držvne uprave i lokalne samouprave, koje rukovodi procesom izmena i dpouna Zakona, do 16, juna 2021. godine.