AKTUELNO

Danas, na Vidovdan, otvoren je konkurs za mlade koji žele dobiju kuću na selu, i to bez dinara.

Počinje konkurs za bespovratna sredstva za podelu seoskih kuća, a obezbeđen je i novac od oko 10.000 evra po svakoj kući.

Program je ukupno težak oko 500 miliona dinara, a u prvoj fazi se očekuje naseljavanje 400 kuća u ruralnom području po celoj Srbiji.

Кuće sa okućnicom do 30 ari, nudiće se u rubnim, pograničnim i brdsko-planinskim selima koja predstavljaju "demografske crne tačke" Srbije, rekao je za Telegraf Biznis Milan Кrkobabić, ministar za brigu o selu.

Rok za podnošenje prijava je 1. novembar ove godine, a država će ovim novcem pokriti sve troškove kupovine, ali ne i renoviranja i uređenja.

Oni koji dobiju sredstva ne mogu da prodaju kuću u periodu od deset godina od dana zaključenja ugovora.

Na konkurs mogu da se prijave supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelji, kao i mladi poljoprivrednici.

Nekoliko je uslova koje istovremeno moraju da ispune:

- da podnosilac prijave nema više od 45 godina;

- da je državljanin Republike Srbije;

- da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

- da nije vlasnik ili suvlasnik nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta i da istu nisu otuđili ili poklonili u prethodnih 5 godina.

Takođe, od podnosioca prijave očekuje se da sa prodavaocem nepokretnosti nije u krvnom srodstvu, da nije u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti i da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih obaveza prema državi.

Sve ove uslove moraju da ispune oba supružnika.

Osim obaveznih uslova, podnosioci prijave moraju da ispune i samo jedan od sledećih uslova:

- da živi na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima porodice;

- da poseduje formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine ili da da je prosvetni radnik ili zanatlija;

- da živi u gradskim sredinama u zakupljenoj nepokretnosti samostalno ili sa članovima porodice i da ima nameru da živi na selu;da obavljaju poslove čija je priroda takva da mogu da ih rade od kuće na selu

Očekivani efekat ovog Programa je naseljavanje oko 400 seoskih kuća sa okućnicom u ruralnom području.

Kuća sa okućnicom, besplatna zemlja

Кonkretno, kako je ranije rekao ministar Krkobabić, reč je o programu dodele bespovratnih sredstava: bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, zatim mogućnost dodele zemlje na besplatno korišćenje, za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga, za opremanje terena za sportske aktivnosti na selu, opremanje računarskih učionica sa internet priključkom, adaptaciju ili kompletnu rekonstrukciju domova kulture, organizovanje kulturnih manifestacija, kao i za nabavku minibuseva, kombi vozila i specijalizovanih kombi vozila za potrebe prevoza seoskog stanovništva.

Posebna pažnja biće usmerena na mlade žene i devojke, od čije eventualne odluke da ostanu i zasnivaju porodice u selima Srbije zavisi i sudbina tih sela, pa i čitave Srbije.

Program dodele bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, izazvao je veliko interesovanje. Prema podacima publiciste Branislava Gulana, u selima Srbije postoji 150.000 napuštenih, praznih kuća i još 50.000 u kojima trenutno niko ne živi.

- Programom, dodele bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom motivisaćemo mlade da ostanu, a neke da dođu i žive u selima Srbije. Кuće sa okućnicom do 30 ari, posebno ćemo nuditi u rubnim, pograničnim i brdsko-planinskim selima koja predstavljaju „demografske crne tačke“ Srbije - rekao je Krkobabić.
Cilj nam je da ta sela koja su geostrateški i bezbednosno veoma značajna za Republiku Srbiju, naselimo mladim ljudima i time selima vratimo život. Broj kuća koje ćemo dodeliti zavisi, pre svega, od visine opredeljenih sredstava, rejona, realne ponude takvih kuća i zainteresovanosti. Prednost prilikom dodele kuća imaće porodice sa više dece. Pored dodele kuća, postojaće mogućnost da se mladima dodeli do 50 hektara državne zemlje na besplatno korišćenje, u zavisnosti od rejona, raspoloživosti i interesovanja - rekao je za Telegraf Biznis Milan Кrkobabić, ministar za brigu o selu.

Autor: