AKTUELNO

Viši javni tužilac u Beogradu Nenad Stefanović imenovao je jednog od svojih zamenika kao „kontakt tačku“ za brzu i efikasnu razmenu podataka sa policijom ukoliko dođe do napada na sudije i tužioce.

Na taj način će se pružiti hitna zaštita nosilaca pravosudnih funkcija u situacijama u kojima je ugrožena njihova lična bezbednost. Povećanje stepena zaštite, doprineće jačanju integriteta sudija i tužilaca i većoj efikasnosti u radu na procesuiranju najtežih krivičnih dela.

Zamenik javnog tužioca-„kontakt tačka“ biće dostupan policiji 24 časa svakog dana u mesecu.

Ističemo, da su u Višem javnom tužilaštvu prethodno već određene „kontakt tačke“ za brzu i efikasnu razmenu podataka sa policijom povodom napada na pripadnike policije i advokate.

Uvereni smo da će se usvajanjem ovakvih rešenja pružiti adekvatna zaštita svim učesnicima u sudskim postupcima i istovremeno jačati nezavisnost pravosuđa i vladavina prava.

Autor:

#Nenad Stefanović

#Policija

#Tužilaštvo